Instagram take over- co to takiego?

Instagram take over to możliwość wypożyczenia instagramowego konta Chorągwi Wielkopolskiej (@zhpwlkp) do promowania środowisk oraz wydarzeń z terenu Chorągwi Wielkopolskie ZHP.

Zgłoszona jednostka otrzymuje możliwość tworzenia instagram stories (treści empirycznych, które po 24 godzinach znikają z kanału, jednak można je zapisać tak aby powstała z tego relacja) na maksymalnie 3 dni pod rząd.

Jak się zgłosić?

Każda z jednostek czy organizatorów chcąca otrzymać dostęp do Instagrama chorągwi musi wyełnić formularz

<< FORMULARZ>>

W zgłoszeniu należy podać

 1. Nazwa jednostki/nazwa wydarzenia
 2. Hufiec
 3. Osoba do kontaktu (imie, nazwisko, numer telefonu, adres e-mail)
 4. Czas na jakich chce się otrzymać dostęp (max 3 dni jeden po drugim)*
 5. Opis wydarzenia/co jednostka chce pokazać
 6. W przypadku wydarzeń plan wydarzenia
 7. Plan medialny (wypunktowane co będzie pokazane w trakcie wydarzenia/działań jednostki)**

 

* zgłoszenie konkretnego terminu nie gwarantuje otrzymania dostępu. Decyduje kolejność zgłoszeń. Nie ma możliwości aby jednocześnie były prowadzone 2 relacje. W przypadku zajętego terminu będzie proponowana inna forma wsparcia promowania wydarzeń.

** plan medialny MUSI różnic się od opisu wydarzenia

 

Wszystkie pytania związane ze zgłoszeniem oraz całym programem prosimy przesyłać na adres promocja@zhp.wlkp.pl, w tytule prosimy wpisać INSTAGRAM

 

Każde zgłoszenie po potwierdzeniu przyznania dostępu otrzymuję opiekuna, z którym można kontaktować się w sprawach związanych z relacją.

Każda jednostka/organizator wydarzenie jest zobowiązany do przestrzegania regulaminu programu „Instagram take over dla Chorągwi Wielkopolskiej ZHP”.

——————–

Regulamin

Konto @zhpwlkp w serwisie Instagram przeznaczone jest dla harcerzy, instruktorów, przyjaciół i sympatyków Chorągwi Wielopolskiej ZHP im. Powstańców Wielkopolskich 1918-19. W serwisie umieszczane są zdjęcia związane z życiem Chorągwi, propagujące pozytywny wizerunek wielkopolskiego harcerstwa.

 1. Zdjęcia i relacje prezentowane na profilu zhpwlkp musza być zgodne z Katalogiem Identyfikacji Wizualnej
 2. Zabronione jest wstawianie zdjęć/relacji które godzą w dobre imię Chorągwi Wielkopolskiej
 3. Osoba przesyłająca zdjęcie/relacje zobowiązana jest do tego, aby upewnić się, że osoby znajdujące się na zdjęciu wyraziły zgodę na jego publikację w serwisie Instagram.
 4. Zdjęcia nie mogą obrażać, wyśmiewać czy w inny sposób naruszać godności innych osób.
 5. Osoby, które w rażący sposób nie będą przestrzegały powyższego regulaminu i ogólnie przyjętych zasad dobrego wychowania, zostaną zablokowane i nie będą miały możliwości aktywnego użytkowania konta zhpwlkp
 6. Zobowiązuje się informować osobę odpowiedzialną za prowadzenie kanału zhpwlkp na Instagramie o wszelkich problemach związanych z działaniem ww kanału.