IMG_7258Metodyka harcerska obejmuje dzieci w wieku 10-12 lat. Drużyna harcerska zwykle składa się z 2-5 zastępów. Działa w niej zastęp zastępowych i Rada Drużyny. Drużyna pracuje zastępami stopniowo osiągającymi samodzielność w zakresie planowania i organizowania swojej pracy. Harcerki i harcerze uczestniczą w życiu drużyny organizowanym przez drużynowego, a jednocześnie wraz z zastępowym stopniowo zaczynają współorganizować działania zastępu. O najistotniejszych sprawach w drużynie decyduje Rada Drużyny.

Zbiórki zastępu odbywają się w regularnie, np. w tygodniowym rytmie. Przygotowane i prowadzone są przez zastępowego przy wsparciu przybocznych lub drużynowego. Członkowie zastępu włączają się w zbiórkę przez aktywny udział w proponowanych zadaniach. Przygotowują część elementów zbiórek m.in. przez realizację zadań międzyzbiórkowych. Tematyka zbiórek związana jest przede wszystkim z treściami służącymi poznaniu harcerstwa, przybliżeniu Prawa i Przyrzeczenia Harcerskiego, zdobyciu elementarnej wiedzy o harcerstwie oraz przyswojeniu podstawowych umiejętności i technik harcerskich. Harcerki i harcerze uczestniczą w zbiórkach, najczęściej działając w zastępie.

Na poziomie chorągwi wsparciem dla drużynowych i osób pracujących z harcerzami jest REFERAT HARCERSKI. Na stronie internetowej referatu znajduje się więcej informacji na temat harcerzy oraz kontakt. Strona WWW referatu to www.harcerze.zhp.wlkp.pl.

 

Na podstawie Uchwały nr 24/XXXII Rady Naczelnej ZHP z dnia 1 marca 2003 r. w sprawie opisu metodyk poszczególnych grup