IMG_0852_mHARCERZE STARSI to młodzież w wieku 13-15 lat. Charakterystyczną formą aktywności harcerek starszych i harcerzy starszych jest POSZUKIWANIE. Harcerze działają w zastępach. Zastęp spotyka się na zbiórkach zastępu, samodzielnie planuje swoją pracę i realizuje zadania. Zbiórki zastępu odbywają się regularnie. Przygotowywane są zarówno przez zastępowego, jak i poszczególnych członków zastępu. W drużynie mogą pojawić się również grupy zadaniowe. Tworzone są one jedynie na czas realizacji zadania.

Harcerze odkrywają różne pola działania, nowe pasje i zainteresowania w poszukiwaniu własnej drogi. Wszystkie działania oparte są na sprawdzaniu się w realnych, życiowych sytuacjach. Harcerze Starsi zdobywają również stopnie i sprawności harcerskie zbieżne ze swoimi zainteresowaniami.

Na poziomie chorągwi wsparciem dla drużynowych i osób pracujących z harcerzami starszymi jest REFERAT STARSZOHARCERSKI. Na stronie internetowej referatu znajduje się więcej informacji na temat harcerzy starszych oraz kontakt. Strona WWW referatu to www.hs.zhp.wlkp.pl.

 

Na podstawie Uchwały nr 24/XXXII Rady Naczelnej ZHP z dnia 1 marca 2003 r. w sprawie opisu metodyk poszczególnych grup.