Autor: biuro

Konferencja harcmistrzowska „Harcerstwo online”

Dolnośląska Szkoła Instruktorska „Młyn” zaprasza w dniach 20-21 czerwca 2020 roku na konferencję harcmistrzowską instruktorki i instruktorów w stopniu harcmistrza lub w stopniu podharcmistrza z otwartą próbą harcmistrzowską. Konferencja harcmistrzowska „Harcerstwo online” zrodziła się z potrzeby przedyskutowania najważniejszych obecnie dla Związku tematów i znalezienia systemowych rozwiązań dla Organizacji na przyszłość. Całość konferencji odbędzie się w Internecie przy użyciu rożnych kanałów… Więcej →

OFERTA WYNAJMU AUTOKARÓW KOMENDY CHORĄGWI

Komenda Chorągwi posiada 3 autokary :  2 marki Scania PB-Irizar,  1 marki IRIZAR I6  w każdym 49 miejsc pasażerskich. Zamówienia, zapytania w sprawie przewozu osób prosimy kierować na adres: autobusy@zhp.wlkp.pl lub telefonicznie 603 19 69 72 W chwili obecnej oferty są przygotowywane dla każdego zamawiającego indywidualnie Zapraszamy wszystkie jednostki naszej Chorągwi z promienia do 60 kilometrów od Poznania. Postaramy się… Więcej →

Funkcjonowanie KSI Chorągwi

W okresie izolacji społecznej, Komisja Stopni Instruktorskich wznawia swoje posiedzenia. Najbliższe odbędzie się zgodnie z harmonogramem, tj w poniedziałek, 20.04. 2020 od  godziny 16.30. Spotykamy się wirtualnie na MS TEAMS – jest to narzędzie oferowane w pakiecie Office 365, które każdy z instruktorów ZHP ma w powiązaniu z adresem w domenie zhp.net.pl lub  zhp.pl Na kwietniowym posiedzeniu rozpatrywane będą zaległe … Więcej →

Wielkopolskie Podwórka

Projekt: Wielkopolskie Podwórka (RPWP.07.02.02-30-0006/17-00) dofinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014–2020, Oś priorytetowa 7: Włączenie społeczne, Działanie 7.2. Usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałanie 7.2.2. Usługi społeczne i zdrowotne – projekty konkursowe; realizowany 1.01.2018–31.12.2019. Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Wielkopolska, informuje, iż w ramach trwałości Projektu, istnieje możliwość korzystania z usług społecznych… Więcej →

Odeszła na Wieczną Wartę hm. Maria Jolanta Marciniak

15 stycznia 2020 roku odeszła na Wieczną Wartę hm. Maria Jolanta Marciniak – Komendantka  Hufca ZHP Powiatu Kaliskiego. Od 40 lat była czynnym instruktorem ZHP. Swoją służbę instruktorską na trwale związała z Hufcem ZHP w Opatówku, a po reorganizacji Hufcem ZHP Powiatu Kaliskiego. Jako młoda nauczycielka prowadziła Drużynę Harcerską w macierzystej szkole w Tłokini Wielkiej. Jednocześnie przez wiele lat była… Więcej →

ZAPYTANIE OFERTOWE 4/2019 NA DOSTAWĘ MATERIAŁÓW PROGRAMOWYCH

Zapytanie rozstrzygnięto 17.12.2019 – w wyniku procedury oceny dostarczonych ofert, jako Wykonawcę wybrano wykonawcę: Rozwiązania Biurowe R. Krzyżanek, ul. Olszynowa 20, 62-081 Przeźmierowo. Szczegółowa informacja o wybranym wykonawcy dostępna jest na: https://bazakonkurencyjnosci.gov.pl/publication/view/1222044    Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Wielkopolska w Poznaniu zaprasza uprawnione jednostki do składania ofert na dostawę materiałów programowych (papierniczych) na potrzeby Projektu: Wielkopolskie Podwórka (RPWP.07.02.02-30-0006/17-00) dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej… Więcej →

Informacja Rady Chorągwi Wielkopolskiej ZHP

W związku z wygaśnięciem mandatu druha hm. Macieja Siwiaka, jako członka Rady Chorągwi oraz członka Rady Naczelnej, Rada Chorągwi Wielkopolskiej ZHP rozpoczyna procedurę: wyboru uzupełniającego członka Rady Chorągwi, zgodnie z § 44 ust. 1 Statutu ZHP, wskazania kandydata na członka Rady Naczelnej, zgodnie z § 68 ust. 2 Statutu ZHP. Wybory do władz ZHP odbywają się z zachowaniem zasady nieograniczonej… Więcej →

Zbiórka Komend i Komisji Rewizyjnych Hufców

W dniach 6-8.12.2019 w Jarocinie odbędzie się zbiórka „Ad astra” Komend Hufców i Komisji Rewizyjnych Hufców. Początek w piątek 6 grudnia o godzinie ​18:00 Koniec w niedzielę około  12:00 Na zbiórkę zapraszamy: Komendantów Hufców instruktorów odpowiedzialnych za pracę z kadrą w Hufcu instruktorów odpowiedzialnych za program w Hufcu instruktorów odpowiedzialnych za promocję i wizerunek w Hufcu po dwóch przedstawicieli Komisji Rewizyjnej z każdego Hufca  ​Zgłoszenia… Więcej →

ZAPYTANIE OFERTOWE NA DOSTAWĘ MATERIAŁÓW PROGRAMOWYCH

ZAPYTANIE OFERTOWE NA DOSTAWĘ MATERIAŁÓW PROGRAMOWYCH NA POTRZEBY PROJEKTU: WIELKOPOLSKIE PODWÓRKA (RPWP.07.02.02-30-0006/17-00)  Zapytanie rozstrzygnięto – w wyniku procedury oceny dostarczonych ofert, jako Wykonawcę wybrano: Firmę Handlowo-Usługowa „ANNA” Anna Białobrzycka Szczegółowa informacja o wybranym wykonawcy dostępna jest na: https://bazakonkurencyjnosci.gov.pl/publication/view/1216767 Więcej →

ZAPYTANIE OFERTOWE NA DOSTAWĘ MATERIAŁÓW PROGRAMOWYCH

ZAPYTANIE OFERTOWE NA DOSTAWĘ MATERIAŁÓW PROGRAMOWYCH NA POTRZEBY PROJEKTU: WIELKOPOLSKIE PODWÓRKA (RPWP.07.02.02-30-0006/17-00)   Zapytanie rozstrzygnięto – w wyniku procedury oceny dostarczonych ofert, jako Wykonawcę wybrano: Woda Góry Las Sp. z o.o. Szczegółowa informacja o wybranym wykonawcy dostępna jest na: https://bazakonkurencyjnosci.gov.pl/publication/view/1157127 Więcej →

OFERTA PRACY – INSTRUKTOR MUZYKI

Chorągiew Wielkopolska na potrzeby projektu: Wielkopolskie Podwórka (RPWP.07.02.02-30-0006/17-00) zatrudni Instruktorów muzyki do organizacji i przeprowadzenia ścieżki edukacyjnej (ekspresji twórczej, głównie muzycznej i scenicznej) oraz organizacji wydarzeń artystycznych dla świetlic podwórkowych działających w powiatowych Centrach Wsparcia Świetlic Podwórkowych. Instruktor muzyki współuczestniczyć będzie również jako opiekun grup świetlicowych w wydarzeniach międzyświetlicowych. Zadanie dofinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu… Więcej →

Jak realizować Strategię rozwoju Chorągwi Wielkopolskiej

Druhny i Druhowie, przekazując niniejsze opracowanie mamy nadzieję, że ułatwi ono wdrażanie zmian w naszej chorągwi oraz pozwoli spojrzeć na podejmowane zadania z perspektywy konkretnych funkcyjnych. Zapisy w opracowaniu, w których mowa jest o harcerzu, harcerzu starszym, wędrowniku, instruktorze, zastępowym, patrolowym, przybocznym, drużynowym, komendancie, przewodniczącym, członku komendy, szefie, namiestniku, stosuje się odpowiednio do harcerki, harcerki starszej, wędrowniczki, instruktorki, zastępowej, patrolowej,… Więcej →

POWITANIE OBRAZU MATKI BOSKIEJ CZĘSTOCHOWSKIEJ

W sobotę czeka nas wielkie wydarzenie, jakie nie miało miejsca w Poznaniu od 1978 roku. 18.05. na poznańskich Ratajach zostanie uroczyście powitany Obraz Matki Bożej Częstochowskiej, który przez najbliższe półtora roku będzie pielgrzymował przez miasta i miejscowości Archidiecezji Poznańskiej. Każda harcerka i każdy harcerz może włączyć się w ceremonię powitania jasnogórskiego wizerunku. Jeśli chcesz się zaangażować w służbę w czasie… Więcej →

KURS KADRY KSZTAŁCĄCEJ I STOPNIA

Szkoła Instruktorska Chorągwi Wielkopolskiej „Szkoła Wodzów” zaprasza na kurs kadry kształcącej I stopnia, który odbędzie się w dniach 14-16.06.2019 w Schronisku Młodzieżowym w Kobylnicy. Jest to szkolenie kierowane do osób posiadających min. stopień przewodnika, które chcą realizować swoją harcerską służbę poprzez prowadzenie zajęć na szkoleniach dla innych instruktorów ZHP. Zgłoszenia można dokonać poprzez wypełnienie formularza na stronie https://tiny.pl/gpr7h do 02.06.2019. Składka… Więcej →

WARSZTATY DLA OPIEKUNÓW PRÓB INSTRUKTORSKICH

Komisja Stopni Instruktorskich Chorągwi Wielkopolskiej ZHP zaprasza na warsztaty, które odbędą się w sobotę 08 czerwca 2019 roku  w godzinach 10.00 – 15.00 w Ratajskim Domu Harcerza „Skaut” w Poznaniu os Piastowskie 101. Warsztaty mają charakter doskonalący, przeznaczone są zarówno dla instruktorów posiadających stopień hm, realizujących stopień hm jak i instruktorów w stopniu phm, którzy zamierzają otworzyć próby na stopień… Więcej →