Warsztaty dla opiekunów prób na stopień podharcmistrza i harcmistrza

Komisja Stopni Instruktorskich Chorągwi Wielkopolskiej, zaprasza na warsztaty dla opiekunów prób instruktorskich, które odbędą się w sobotę 19 czerwca 2021 roku w godz. 9.00 – 13.30 na platformie MS Teams. Link do spotkania prześlemy zgłoszonym osobom.

Warsztaty kierowane są do dwóch grup instruktorów – podharcmistrzów, którzy mają otwarte próby na stopie harcmistrzyni/harcmistrza jako forma obowiązkowego szkolenia w trakcie trwania próby harcmistrzowskiej, oraz do instruktorów ze stopniem podharcmistrzyni/podharcmistrz oraz harcmistrzyni/harcmistrz, jako forma doskonaląca – przypominająca o roli i zadaniach opiekunów prób.

Zarezerwuj czas już dzisiaj! Poczujmy współodpowiedzialność za wypracowanie najlepszych metod współpracy opiekuna próby ze swoim podopiecznym. Podzielmy się swoim doświadczeniem, wysłuchajmy także tych którzy niedawno byli lub obecnie są w roli podopiecznego i którzy mogą opowiedzieć nam o swoich potrzebach, blaskach i cieniach współpracy z opiekunem próby z własnej perspektywy. Potraktujmy nasze warsztaty jak możliwość wymiany instruktorskich doświadczeń i spotkania się. ZAPRASZAMY SERDECZNIE!!!

 

ZGŁOSZENIA NA WARSZTATY przyjmowane są do 17 czerwca 2021 roku do godziny 23.00 poprzez formularz zgłoszeniowy.

 

PLAN WARSZTATÓW:

1. Jak i w jakim celu motywować do zdobywania stopni instruktorskich? Jaki cel – jaka idea przyświeca zdobywaniu stopni instruktorskich? Dlaczego teraz, a nie w przyszłym roku – a może jednak w przyszłym roku? – dyskusja instruktorska.

2. Kto to jest opiekun próby, po co jest opiekun próby na stopień?

3. Trochę ćwiczeń praktycznych – jak w zadaniach wypełnić ideę zawartą w wymaganiu (małe ćwiczenia w układaniu propozycji zadań do wybranych wymagań)

4. Raport – jaka jest rola opiekuna przy jego tworzeniu.

5. Opinia o realizacji próby – trudne(?) zadanie opiekuna.

6. Zakończenie warsztatów.