Rada Naczelna wybrała Władze ZHP

14 marca 2021 roku na zdalnej zbiórce podczas tajnego głosowania Rada Naczelna ZHP wybrała nowego naczelnika ZHP, którym został hm. Grzegorz Woźniak, oraz nową Główną Kwaterę ZHP. W głosowaniach wzięły udział 33 osoby.

Do składu Głównej Kwatery ZHP zostali wybrani:

  • pwd. Joanna Pawłowska – skarbniczka ZHP,
  • phm. Małgorzata Siedlecka – zastępczyni naczelnika ZHP ds. programu,
  • hm. Łukasz Rycharski – zastępca naczelnika ZHP ds. relacji,
  • hm. Elżbieta Noga – członkini Głównej Kwatery ZHP ds. pracy z kadrą,
  • hm. Tomasz Kujaczyński – członek Głównej Kwatery ZHP ds. chorągwi.