Konsultacje nowej treści Misji ZHP

Zapraszamy do zapoznania się z propozycją Grupy koncepcyjnej ds. Podstaw Wychowawczych odnośnie do uzupełnienia dotychczasowego brzmienia Misji ZHP o nowe składniki.


Propozycja nowej treści Misji ZHP:
Misją ZHP jest wychowywanie młodego człowieka, czyli wspieranie go we wszechstronnym samorozwoju przez stawianie wyzwań, tak aby dążąc do harcerskich ideałów stawał się szczęśliwy i współtworzył lepszy świat. 

W opinii członków grupy nowe ujęcie daje odpowiedź na pytanie „po co wychowujemy młodego człowieka?”, a także kładzie nacisk na jego odpowiedzialność za ten proces i samodzielność. A jakie jest Wasze zdanie? Czy zaproponowane zmiany są potrzebne? A może w Misji ZHP brakuje Wam czegoś zupełnie innego?

W ciągu najbliższych miesięcy odbędą się konsultacje w tym zakresie w formie zbierania uwag poprzez formularz on-line, a także zdalne spotkania z osobami zainteresowanymi instruktorami ZHP.

Więcej na temat dotychczasowych prac Grupy oraz o jej dalszych planach można przeczytać w Intranecie.