Warsztaty dla Hufcowych Komisji Stopni Instruktorskich

Komisja Stopni Instruktorskich Chorągwi Wielkopolskiej ZHP zaprasza na warsztaty, które odbędą się 12. marca 2021 roku (piątek), w godzinach 19.00 – 20.30  on-line na platformie MS TEAMS. Zapraszamy wszystkich członków hufcowych KSI, prosimy osoby, które jeszcze nie uczestniczyły w warsztatach dla hufcowych KSI o potraktowanie spotkania jako obowiązkowe.

Zgłoszenia do 09 marca 2021 poprzez formularz zgłoszeniowy

Przed spotkaniem w czwartek 11.03. zostanie przesłany link do spotkania.

Podczas warsztatów, przypomnimy o sprawach  formalnych, chcemy zwrócić uwagę na dbałość o wysoką jakość prób instruktorskich, oraz na pracę komisji z opiekunami prób. Przekażemy także informacje o kursach  przewodnikowskich.

Liczymy na niezawodny udział członków KSI  wszystkich środowisk naszej Chorągwi.

Czuwaj!

Zespół KSI Chorągwi Wielkopolskiej ZHP