Nowe władze w Hufcu ZHP Krotoszyn

Zjazd Nadzwyczajny Hufca ZHP Krotoszyn w dniu 6 lutego dokonał wyboru Komendantki i Komendy Hufca:

komendantka Hufca – hm. Natalia Borowska,

zastępczyni komendantki, skarbnik – phm. Joanna Tomaszewska,

zastępczyni komendantki ds. wsparcia programowo-metodycznego – phm. Agata Piękniewska,

członek komendy ds. pracy z kadrą – phm. Patryk Jakubek,

członkini komendy ds. promocji i wizerunku – phm. Zuzanna Czachorek