Projekt „Wielkopolskie Podwórka”

ZHP Chorągiew Wielkopolska w latach 2018-2019 prowadziła projekt pt. „Wielkopolskie Podwórka” finansowanego ze środków WRPO.  W projekcie funkcjonowały 102 świetlice na terenie Województwa Wielkopolskiego. Pomimo okresu pandemicznego ZHP Chorągiew Wielkopolska zachowuje trwałość projektu i w dalszym ciągu prowadzi  drużyny- świetlice oraz świadczy usługi określone projektem.