Odszedł na wieczną wartę hm. Bronisław Nowak

W dniu 9 stycznia 2021 roku w wieku 78 lat odszedł na wieczną wartę hm. Bronisław Nowak.

Całym życiem służący harcerstwu.

Podczas swojej działalności był instruktorem Hufca: Poznań Wilda, „Piast” Poznań Stare Miasto, Poznań Rejon, Mosina.

Pełnił funkcję drużynowego, Komendanta Hufca „Piast” Poznań Stare Miasto w latach 1981 -1989, z-cy Komendanta Chorągwi Wielkopolskiej ZHP w latach 1993 – 1999.

Był drużynowym Drużyny Artystycznej „Zielony Płomień”, z którą zdobywał najwyższe nagrody na Festiwalu Młodzieży Szkolnej w Kielcach w latach 1974 – 1982.

Był twórcą m.in. programu Chorągwi Wielkopolskiej „Moje Ojczyzny” i programu szkolenia drużynowych „Kolumbowie 2001”

Cześć jego pamięci

Pogrzeb odbędzie się 20 stycznia 2021 roku o godz.11.00 w Czapurach poprzedzony mszą św. o godz.10.00