Funkcjonowanie biur Komendy Chorągwi w czerwonej strefie COVID-19

W związku z objęciem M. Poznania i powiatu poznańskiego czerwoną strefą informuję, że biura Komendy Choragwi będą dostępne w ograniczonym zakresie.

Do odwołania pełnione będą dyżury w następujących terminach:

  • poniedziałek w godz. 11.00 – 17.00 –
  • wtorek – piątek w godz. 9.00 – 14.00

Wszyscy pracownicy poza dyżurami pracują zdalnie i na bieżąco obsługują hufce.

Telefony kontaktowe do pracowników:

  • komendant – 603 391 162
  • skarbnik – 507 839 501
  • sekretariat – 603 644 005
  • księgowość – 61 852 9232;
  • główna księgowa – 605 160 104
  • szef biura – 783 155 396
  • wynajem autokarów – 603 196 972
  • program – 601 233 177

Prosimy o nieprzybywanie osobiste do Komendy Chorągwi, chyba że w uzasadnionych przypadkach, po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym.

Wszelkie sprawy starajmy załatwiać się drogą elektroniczną.

Ograniczenie czasu pracy biur nie zwalnia z terminowości przekazywania dokumentacji finansowej i organizacyjnej.