WARSZTATY DLA OPIEKUNÓW PRÓB harcmistrzowskich i podharcmistrzowskich

Komisja Stopni Instruktorskich Chorągwi Wielkopolskiej ZHP zaprasza na dwuspotkaniowe warsztaty dla opiekunów prób, które odbędą się 07 i 14. listopada 2020 roku w godzinach 10.00 – 13.00, na platformie MS Teams. Warsztaty przeznaczone są zarówno dla instruktorów posiadających stopień hm, realizujących próbę na stopień hm, jak i instruktorów w stopniu phm, którzy zamierzają otworzyć próby na stopień hm. w najbliższym czasie – zapraszamy. Zgłoszenia przyjmujemy do 31.10.2020, proszę wypełnić krótką ankietę zgłoszeniową – link do ankiety

Link do spotkania zostanie przesłany w dniu 5.11.2020. do osób, które zgłosiły się na warsztaty
Spotkanie 1.
7.11.2020 godz. 10.00 – 13.00.
1. Zadania opiekuna próby – od układania próby poprzez jej realizację do przyznania stopnia,
2. Cechy dobrego opiekuna próby – modele pracy z osobą realizującą próbę na stopień,
3. Motywowanie do zdobywania stopni,
4. Jak dobrze ułożyć próbę i wspierać jej realizację,
5. Zadanie międzyzbiórkowe,

Spotkanie 2.
14.11.2020 godz.10.00.- 13.00.
6. Omówienie zadania międzyzbiórkowego,
7. Próba zamknięta z wynikiem negatywnym – czy zawsze „wina” leży po stronie realizującego próbę?
8. Problemy współpracy – wymiana doświadczeń,
Czuwaj!
Zespół KSI Chorągwi Wielkopolskiej ZHP