Warsztaty dla hufcowych KSI

Zaplanowane na październik spotkanie integracyjno – szkoleniowe dla Hufcowych KSI z przyczyn epidemicznych nie odbędzie się. Widząc konieczność przeprowadzenia szkolenia, Komisja Stopni Instruktorskich Chorągwi Wielkopolskiej ZHP zaprasza na warsztaty, które odbędą się
3 października 2020 roku  w godzinach 10.00 – 15.00  on-line na platformie MS TEAMS.

Zapraszamy wszystkich członków hufcowych KSI. Prosimy osoby, które jeszcze nie uczestniczyły w warsztatach dla hufcowych KSI o potraktowanie spotkania jako obowiązkowe – w miarę możliwości czasowych.

Zgłoszenia za pośrednictwem ankiety zgłoszeniowej do wtorku  29 września 2020. 

30 września otrzymacie  zaproszenie z linkiem do spotkania.

Podczas warsztatów, oprócz przypomnienia spraw formalnych, szczególną uwagę chcemy zwrócić na dbałość o wysoką jakość prób instruktorskich, oraz zwrócenie szczególnej uwagi na pracę komisji z opiekunami prób. Przypominamy o mijającym terminie uprawnień dotyczącym prowadzenia prób podharcmistrzowskich i konieczności wysłania sprawozdań!!! W spotkaniu on-line obiecał nam swoje uczestnictwo hm Grzegorz Całek, przewodniczący KSI przy Głównej Kwaterze ZHP. Będzie mu można zadać pytania – proszę o ich przygotowanie.

Liczymy na niezawodny udział członków KSI  wszystkich środowisk naszej Chorągwi.