Kamera ! Harce ! Akcja !

ZHP Chorągiew Wielkopolska ogłasza konkurs fotograficzno-filmowy.

WEŹ UDZIAŁ I ZGARNIJ NAGRODY DLA SWOJEJ DRUŻYNY.

Koniec z pozowaniem przed bramą ! Prześlijcie do nas ZDJĘCIA lub KRÓTKIE FILMY pokazujące zuchy i harcerzy w trakcie działania. Pamiętajcie o mundurach albo chustach. Więcej informacji w regulaminie

Konkurs
Kamera! Harce! Akcja!
1. Zdjęcia i filmy- przedstawiające zuchy i harcerzy w trakcie działań harcerskich. Stawiamy na kreatywność i pomysłowość. Zależy nam na aktywności w ruchu.
2. W trakcie realizacji zdjęć i filmów pamiętajcie o mundurach lub o chustach.
3. Zdjęcia w formacie JPEG, rozdzielczość do 300 dpi, maksymalnie 5 zdjęć od jednej osoby.
4. Filmy o długości maksymalnie 30 sekund, maksymalnie 1 film od jednej osoby.
5. Materiały: zdjęcia i filmy przesyłamy za pomocą WeTransfer (WWW.wetransfer.com) na adres: sekretariat@zhp.wlkp.pl.
6. Prace można przesyłać do 30.08.2020 do końca dnia.
7. Do plików zdjęciowych/ filmowych należy dołączyć krótką notatkę (napisaną np. w Wordzie)
z następującymi informacjami: numer i nazwa drużyny/ gromady, hufiec, kto jest autorem zdjęcia/filmu, imię nazwisko osoby zgłaszającej zdjęcie/film do konkursu, dane kontaktowe (adres email, numer telefonu).
8. Przesyłane do konkursu pliki prosimy nazywać według wzoru: HUFIEC_imię i nazwisko zgłaszającego.
9. Prosimy o nieumieszczanie żadnych emblematów/ znaków wodnych na zdjęciach/filmach.
10. Udział w konkursie jest jednoznaczny ze zgodą na wykorzystywanie wizerunków do celów wewnątrzorganizacyjnych oraz z posiadaniem przez drużynowego/ drużynową zgody na utrwalanie i wykorzystywanie wizerunku uczestnika zgodnie z punktem „D” dokumentu „Zgoda na przynależność do ZHP”.
11. Konkurs przeznaczony jest dla środowisk z Chorągwi Wielkopolskiej.
12. Niespełnienie powyższych wymagań wiąże się z dyskwalifikacją.
13. Prace będą oceniane przez powołane do tego jury- wybierze ono najlepsze prace, które zostaną nagrodzone.
14. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 14 września.