ZMIANA WE WŁADZACH CHORĄGWI WIELKOPOLSKIEJ

18 maja 2016 roku Komenda Chorągwi Wielkopolskiej podjęła Uchwałę o odwołaniu ze składu Komendy Chorągwi (w związku z rezygnacją z pełnienia funkcji członka Komendy) hm. Macieja Siwińskiego i dokonała uzupełnienia składu wybierając na funkcję członkini Komendy Chorągwi phm. Anitę Walachowską z Hufca Poznań Rejon.