home faq
zhp.pl  |  poczta  |  kontakt
 

Podstawowe dane
Wiadomości
Kalendarz
Program
WładzeHufce
WOEWM
Dokumenty
Archiwum
Księga gości

Baner 1 Baner 2 Baner 3 Baner 4 Baner 5 Baner 6

 

 
Zadaniem Chorągwianej Komisji Stopni Instruktorskich jest współuczestniczenie w pracy z  instruktorami, prowadzenie prób na stopnie instruktorskie i występowanie z wnioskiem do komendanta chorągwi o ich otwieranie oraz zamykanie, zatwierdzanie programów prób na stopnie instruktorskie, współdziałanie z opiekunami prób, zbieranie, propagowanie 
i rozpowszechnianie materiałów metodycznych i innych opracowań będących wynikiem realizacji prób instruktorskich.
 

Strona Komisji »

Przewodniczący Komisji:
hm. Włodzimierz MICHALAK

Kontakt:
e-mail: ksizhp.wlkp.pl 
posiedzenia Komisji: zobacz na stronie www.kalendarz.zhp.wlkp.pl
Komenda Chorągwi, pok. 337

Organizacja
Chorągiew
Wielkopolska
jest częścią
Związku
Harcerstwa
Polskiego »

 
Misja

Naszą misją jest wychowywanie młodego człowieka, czyli wspieranie go we wszechstronnym rozwoju i kształtowaniu charakteru przez stawianie wyzwań.
 

Pożytek publiczny
Związek Harcerstwa Polskiego - Chorągiew Wielkopolska jest organizacją pożytku publicznego. 
Można nam przekazać 
1% podatku »

 
Skauting
ZHP jest członkiem:
WOSMWAGGGSISGF
 
Kontakt

ul. św. Marcin 80/82
PL-61 809 Poznań
tel. (061) 852-48-74
fax (061) 852-92-32
e-mail: wielkopolska(at)zhp.pl
e-mail: biuro(at)zhp.wlkp.pl
 

Webmaster

hm. Rafał M. Socha
e-mail: socha(at)zhp.wlkp.pl 

home faq
zhp.pl  |  poczta  |  kontakt