Miasto Poznań zaprasza do współpracy wolontariuszki i wolontariuszy, zainteresowanych pomocą przy organizacji pracy Poznańskiego Punktu Szczepień Powszechnych przeciwko COVID-19.

Koordynacją wolontariatu w Poznańskim Punkcie Szczepień Powszechnych zajmie się Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Wielkopolska im. Powstańców Wielkopolskich 1918-19.

 

1. Miejsce wolontariatu:

Poznański Punkt Szczepień Powszechnych, Stadion Miejski przy ul. Bułgarskiej w Poznaniu.

 

2. Kto może zostać wolontariuszką/wolontariuszem:

Wolontariuszką/wolontariuszem w Poznańskim Punkcie Szczepień Powszechnych może być osoba pełnoletnia. Liczą się dobre chęci oraz zmysł organizacyjny.

 

3. Zadania dla wolontariuszki/wolontariusza:

Do zadań wolontariuszek i wolontariuszy będzie należeć w szczególności:

– pomoc w utrzymaniu porządku i płynności ruchu osób oczekujących na przyjęcie;

– kierowanie i pomoc przy rozdzielaniu osób na miejsce szczepienia;

– wydawanie kwestionariuszy wstępnego wywiadu przesiewowego przed szczepieniem osoby dorosłej przeciw COVID-19 i pomoc w ich wypełnieniu;

– weryfikowanie godzin zgłoszeń pacjentów na szczepienia;

– pomoc w utrzymaniu zasad bezpieczeństwa epidemicznego w kolejkach;

– inne zadania niezbędne do sprawnego funkcjonowania Punktu Szczepień wyznaczone przez koordynatorów wolontariatu.

 

4. Korzyści dla wolontariuszki/wolontariusza:

– porozumienie wolontariackie;

– przyczynianie się do walki z pandemią;

– satysfakcja z pracy;

– zapewnione zostaną środki ochrony osobistej, tj. maseczki, rękawiczki, środki do dezynfekcji rąk;

– możliwość uzyskania zaświadczenia o odbyciu wolontariatu;

– koszulka;

– dla zaangażowanych wolontariuszy przewidziane są gadżety Miasta Poznania.

 

Dodatkowe informacje:

Szczepienia będą odbywać się przez 7 dni w tygodniu w godz. 8.00-20.00. Zaangażowanie wolontariuszek i wolontariuszy planowane jest w godzinach od 7.30 do 21.00. Wolontariat może odbywać się w tygodniu, jak i w weekend. Wolontariuszki i wolontariusze pracują według wcześniej ustalonego harmonogramu z koordynatorem wolontariatu w Poznańskim Punkcie Szczepień Powszechnych.

 

Jak można zgłosić się do wolontariatu w Poznańskim Punkcie Szczepień Powszechnych:

 

Osoby zainteresowane wolontariatem w Poznańskim Punkcie Szczepień Powszechnych proszone są

o zgłoszenie się za pośrednictwem formularza: www.zhp.wlkp.pl/wolontariat.html

(Brak kontaktu w sprawie zaangażowania w Punkcie Szczepień wynika z braku pokrywania się dyspozycyjności wolontariusza i terminarza otwarcia Punktu Szczepień)

 

Koordynatorką wolontariatu z ramienia ZHP Chorągiew Wielkopolska jest Pani Joanna Stefańska oraz Pan Andrzej Maćkowiak, e-mail: wolontariat@zhp.wlkp.pl, tel.: 605-160-104 lub 603-644-005.

 

Zadanie dotyczące koordynacji wolontariatu jest zlecana ze środków budżetowych Miasta Poznania.