V ZEBRANIE RADY CHORĄGWI WIELKOPOLSKIEJ

Przewodniczący Rady Chorągwi Wielkopolskiej hm. Rafał M. Socha zwołał na 11 czerwca 2016 r. V zebranie Rady Chorągwi. W programie znalazło się m.in. zapoznanie ze sprawozdaniem merytorycznym i sprawozdaniem finansowym chorągwi za rok 2015 oraz cztery zagadnienia problemowe:
1) zarządzanie i organizacja w chorągwi,
2) rozwój liczebny chorągwi,
3) wizerunek chorągwi oraz
4) działalność Drużyny Reprezentacyjnej Chorągwi.