home faq
zhp.pl  |  poczta  |  kontakt
 

Podstawowe dane
Wiadomości
Aktualności
Informacje o ZHP
Informacje o chorągwi
Informacje o skautingu
Kalendarz
Program
Władze
Zespoły
Hufce
WOEWM
Dokumenty
Archiwum
Księga gości

Baner 1 Baner 2 Baner 3 Baner 4 Baner 5 Baner 6
Informacje o skautingu

 
Związek Harcerstwa Polskiego jest członkiem światowych organizacji skautowych:
 

WOSM - Światowej Organizacji Ruchu Skautowego
(World Organisation of Scout Movement)
członek-założyciel w latach 1922-1949 i ponownie od 1996 r.
więcej o WOSM »
 
WAGGGS - Światowego Stowarzyszenia Przewodniczek i Skautek
(World Association of Girl Guides and Girl Scouts)
członek-założyciel w latach 1928-1950 i ponownie od 1996 r.
więcej o WAGGGS »
 
ISGF - Międzynarodowego Bractwa Skautów i Przewodniczek
(International Scout and Guide Fellowship)
więcej o ISGF »
 
ICCS - Międzynarodowej Katolickiej Konferencji Skautingu
(International Catholic Conference of Scouting)
więcej o ICCS »
  
ICCG - Międzynarodowej Katolickiej Konferencji Skautingu Żeńskiego
(International Catholic Conference of Guiding) 
członek od 2000 r. 
więcej o ICCG »
 
DESMOS - Międzynarodowego Porozumienia Skautów Prawosławnych 
(International Link of Orthodox Christian Scouts) 
członek-założyciel od 1996 r. 
więcej o DESMOS »
  
 
 
Organizacja
Chorągiew
Wielkopolska
jest częścią
Związku
Harcerstwa
Polskiego »

 
Misja

Naszą misją jest wychowywanie młodego człowieka, czyli wspieranie go we wszechstronnym rozwoju i kształtowaniu charakteru przez stawianie wyzwań.
 

Pożytek publiczny
Związek Harcerstwa Polskiego - Chorągiew Wielkopolska jest organizacją pożytku publicznego. 
Można nam przekazać 
1% podatku »

 
Skauting
ZHP jest członkiem:
WOSMWAGGGSISGF
 
Kontakt

ul. św. Marcin 80/82
PL-61 809 Poznań
tel. (061) 852-48-74
fax (061) 852-92-32
e-mail: wielkopolska(at)zhp.pl
e-mail: biuro(at)zhp.wlkp.pl
 

Webmaster

hm. Rafał M. Socha
e-mail: socha(at)zhp.wlkp.pl 


  
home faq
zhp.pl  |  poczta  |  kontakt