szczypta_kopru
NASZE DZIAŁANIA

Jesteśmy kadrą i członkami Chorągwi Wielkopolskiej ZHP zajmującymi się dbaniem o dobry wizerunek naszego ruchu. Staramy się tworzyć dobre kanały komunikacji z naszymi partnerami, jakimi są rodzice, samorządy, nauczyciele i inne podmioty. Pracujemy również z kadrą ZHP, tak by umiała w swych codziennych działaniach zadbać o wizerunek organizacji. Do naszych zadań należy:

  • organizowanie działań podnoszących kwalifikacje kadry Chorągwi z zakresu promocji i wizerunku,
  • prowadzenie imediów internetowych i czuwanie nad nimi,
  • tworzenie biuletynów, programów, mediów harcerskich.

Członkiem Komendy Chorągwi ds. promocji jest hm. Maciej Siwiński, który pełni również funkcję rzecznika Chorągwi Wielkopolskiej. Kontakt: 601-706-300, promocja@zhp.wlkp.pl.


MEDIA HARCERSKIE W WIELKOPOLSCE

 Zdjęcia na naszej stronie:
– Zdjęcie na stronie główniej wykonał hm. Szymon Gackowski podczas Puszczańskiego Kuru Podharcmistrzowskiego organizowanego przez „Szkołę Wodzów”.
– Zdjęcia ze stron harcerskiej ścieżki przedstawiają: ZUCHY – 12 NMGZ „Czterolistne Koniczynki” (fot. hm. Anna Pospieszna), HARCERZE – Zlot Kraków 2010 (fot. hm. Anna Pospieszna), HARCERZE STARSI – Obóz Bordowej Braci (fot. hm. Maciej Siwiński), 43 PDH „Honker” podczas 55 Rajdu Świętokrzyskiego (fot. hm. Maciej Siwiński), KADRA – Wiosenna Akcja Szkoleniowa 2014 w Imiołkach (fot. archiwum Szkoły Wodzów).
– Zdjęcie główne na stronie O NAS to grafika z kalendarza ZHP na rok 2014 (fot. hm. Anna Pospieszna).
– Zdjęcia na stonie O NAS wykonane są przez hm. Macieja Siwińskiego i przedstawiają członków Bordowej Braci.
– Zdjęcie główne na stronie HUFCE to koszulka ze zlotu ZHP w Krakowie (fot. hm. Anna Pospieszna).
– Zdjęcie na stronie PROGRAM wykonał hm. Szymon Gackowski podczas Puszczańskiego Kuru Podharcmistrzowskiego organizowanego przez „Szkołę Wodzów”.
– Zdjęcie główne na stronie DOKUMENTY to pierwszy rozkaz Andrzeja Małkowskiego z dnia 22.05.1911, wydany z okazji setnej rocznicy ukazania się.
– Główne zdjecie na stronie Komisji Stopni Instruktorskich wykonała hm. Anna Pospieszna.
– Na stronie PROMOCJA zdjęcie główne przedstawia redaktor naczelną magazynu MERITUM. Zdjęcie wykonał Marek Radziszewski.
Zdjęcia poniżej to plan programu kulinarnego SZCZYPTA KOPRU (fot. hm. Anna Pospieszna), magazyn MERITUM, oraz reporterzy Ratajskiej Telewizji Kablowej w rozmowie z instruktorem hufca Poznań Nowe Miasto podczas BIWAKU HUFCOWEGO.