PROGRAMATOR to warsztaty przeznaczone dla szefów i członków hufcowych zespołów programowych, namiestników i szczepowych.

 

<<ZAPISY>>

Miejsce warsztatów:

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Janusza Korczaka w Koninie (ul. Kaliska 19, 62-500 Konin)

Data: 16 marca 2019

WPISOWE: 20,00

Wpłaty tytułem: SKŁADKA ZADANIOWA PROGRAMATOR
Na nr konta  65 1090 1359 0000 0000 3501 8235
 

Plan warsztatów

9:00- 10:00 Przyjazd uczestników

10:00 – 12:00 Blok poranny

12:00 – 12:30 przerwa kawowa

12:30 – 14:30 Blok południowy 

14:30 – 15:00 Obiad

15:00 – 16:30 Blok popołudniowy

16:30 – 17:00 Przerwa kawowa

17:00 – 18:00 PODSUMOWANIE

 

W pierwszej edycji warsztatów PROGRAMATOR Zapraszamy na zajęcia:

 

„ Obóz a środowisko” (zajęcia będą trwać przez dwa pierwsze bloki: pierwsza połowa w bloku porannym, druga w bloku południowym)

Podczas trwania warsztatu weźmiemy pod lupę obóz na który pojedziemy w 2019 r.. spojrzymy na niego przez pryzmat śladu, który zostawimy w środowisku, które nas gości.

Miłowanie przyrody ujawni się jako realne działanie, które możemy podjąć jako instruktorzy oraz pokazać rzeczywiste przykłady naszym harcerzom.

Czas trwania; 4 h / w dwóch częściach

Liczba uczestników 3-18 osób

 

„Kogel- mogel”

Animacji zabawy min.:  zabaw integracyjnych, zabawy z zakresu sztuczek cyrkowych, tańców integracyjnych czy pląsów harcerskich.

Czas trwania: 1,5h – 2h

Liczba uczestników 10-15 osób

 

„Święci garnki lepią”

Warsztaty prowadzone przez specjalistę będą przede wszystkim czasem, w którym uczestnik będzie mógł wykonać coś dla siebie. Manualne zajęcia będą chwilą relaksu i odprężenia, ale też inspiracją do wykorzystania przedstawionej formy w swoim środowisku.

Czas trwania:1,5h – 2h

Liczba uczestników 10-15 osób

 

„Moje, twoje, nasze”

relacje interpersonalne, komunikacja budowania zespołu, motywacji, zarządzania czasem i grupą. Zajęcia dotyczące tworzenia i funkcjonowania zespołu zostaną oparte na przykładzie zespołów instruktorskich. Podczas zajęć będzie możliwość wymiany doświadczeń, która być może będzie stanowiła pomysł na pracę we własnym środowisku działania.

Czas trwania: 1,5h – 2h

Liczba uczestników 10-15 osób

 

Warsztaty efektywnej komunikacji interpersonalnej

Głównym celem warsztatów jest dostarczenie uczestnikom wiedzy i umiejętności z zakresu skutecznego komunikowania się w sytuacjach społecznych, w których sprawna komunikacja jest narzędziem tworzenia i podtrzymywania relacji oraz współpracy między ludźmi.

  • W jaki sposób ludzie się komunikują?
  • co sprawia, że ludzie czują się razem dobrze?
  • cechy osobowości i zachowania wpływające na pojawianie się sympatii między ludźmi
  • komunikacja werbalna – dostosowanie języka i formy przekazu do odbiorcy, język korzyści
  • komunikacja niewerbalna -gesty i postawa, które budują wiarygodność i wzmacniają siłę przekazu
  • skuteczne techniki głosowe – tempo, energia, budowanie siły głosu, magia pauzy
  • Autoprezentacja – pierwsze wrażenie jakie po sobie zostawiasz – nie zmarnuj okazji
  • wizerunek, poczucie własnej wartości
  • elementy komunikacji niewerbalnej
  • komunikacja werbalna – magia słów

Czas trwania; 2 h

Liczba uczestników 6-12 osób

 

Kategoryzacja drużyn w hufcu jako sposób na podwyższanie jakości pracy wychowawczej,

rywalizacja i współzawodnictwo w Hufcu

Czas trwania; 1,5h

Liczba uczestników 10-20 osób

 

Szczepy głównym filarem dobrej pracy drużyn i stabilności wspólnoty hufcowej.

Czas trwania; 2 h

Liczba uczestników 10-20 osób

 

Wprowadzanie cyfrowych metod aktywizujących w pracy z drużyną (Na zajęcia wymagane jest własny laptop)

Technologie w codziennej pracy z drużyną

Czas trwania; 2h

Liczba uczestników 5-15 osób

 

Interaktywna gawęda

Jak przygotować ciekawą i angażującą uczestników gawędę.

Czas trwania 1,5h

Liczba uczestników 5-15 osób

 

<<ZAPISY>>

 

Pytania prosimy kierować na program@zhp.wlkp.pl