Specjalistyczny Kurs Wysokościowy

03-09.08.2020

Miejsce: Kiekrz/ Rościnno

Organizator: Chorągiew Wielkopolska

Liczba miejsc ograniczona: 14 miejsc

Dla kogo: kurs skierowany jest dla wędrowników (pierwszeństwo udziału posiadają beneficjenci projektu POWER 1.4), którzy są pełnoletni lub do dnia zakończenia kursu będą mieli ukończone 18 lat.

Koszt kursu: 500 zł – cena obejmuje nocleg oraz wyżywienie

Po ukończeniu kursu uczestnik będzie umieć posługiwać się różnymi technikami wiązań lin, zabezpieczeń, budowy przeszkód zapewniając innym bezpieczną i dobrą zabawę np. na parkach linowych. Kurs bazuje na utrwalaniu umiejętności w „naturalnym środowisku harcerskim” (czyli w lesie), przez co praktyka będzie się pokrywała z późniejszym wykorzystaniem umiejętności. Kurs przygotuje również do asekuracji i zabezpieczania uczestników, którzy będą korzystać z atrakcji, a zakończony zostanie wręczeniem odpowiedniego certyfikatu.

ZGŁOSZENIA DO 24 CZERWCA 2020 (po tym terminie należy się spodziewać się informacji o zakwalifikowaniu się na warsztaty oraz szczegółowych informacji dot. Np. płatności)

Kontakt i informacje: maciej.siwiak@zhp.net.pl

Link do zgłoszeń

 


 

FORMACJA – REPREZENTACJA

uczestnicy: harcerze w wieku 15+ (kurs odbędzie się przy 15 zgłoszeniach, max. liczba osób na kursie 30 osób)

termin: 11-16.08.2020

koszt: 490,00

miejsce: Ośrodek Szkoleniowo – Żeglarski NAVIGARE w Kiekrzu, ul. Wilków Morskich 23/25, 60-480 Poznań

gwarantujemy: pełne wyżywienie, nocleg na terenie ośrodka, kadrę instruktorską oraz zabezpieczenie medyczne.

program: min. warsztaty Free Bein Me, savoir vive, HOS, Ceremoniał ZHP, Office 365, wypoczynek i rekreacja na żaglach

ZGŁOSZENIA DO 30 CZERWCA 2020 (po tym terminie należy się spodziewać się informacji o zakwalifikowaniu się na warsztaty oraz szczegółowych informacji dot. Np. płatności)

 

Kontakt i informacje: program@zhp.wlkp.pl

Link do zgłoszeń


 

Kwalifikowany Kurs Pierwszej Pomocy

kiedy: 24-29.08.2020

gdzie: Kiekrz

Liczba miejsc ograniczona: 30 osób

Dla kogo: kurs skierowany jest dla wędrowników (pierwszeństwo udziału posiadają beneficjenci projektu POWER 1.4), którzy są pełnoletni lub do dnia zakończenia kursu będą mieli ukończone 18 lat.

Koszt kursu: 300 zł – cena obejmuje nocleg oraz wyżywienie

Kwalifikowany Kurs Pierwszej Pomocy (KPP) pozwala na uzyskanie tytułu „Ratownika” zgodnie z art. 13 Ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym i tym samym uzyskanie najwyższego możliwego stopnia przeszkolenia w zakresie ratownictwa, który dostępny jest dla osób nieposiadających wykształcenia medycznego. Kurs organizowany przez Komendę Chorągwi kończy się egzaminem państwowym i wydaniem odpowiedniego certyfikatu.

ZGŁOSZENIA DO 24 CZERWCA 2020 (po tym terminie należy się spodziewać się informacji o zakwalifikowaniu się na warsztaty oraz szczegółowych informacji dot. Np. płatności) (po tym terminie należy się spodziewać się informacji o zakwalifikowaniu się na warsztaty oraz szczegółowych informacji dot. Np. płatności)

Kontakt i informacje: julia.gibki@zhp.net.pl

Link do zgłoszeń