Regulamin Konkursu „Kamera! Harce! Akcja!”

 1. Zdjęcia i filmy – przedstawiające zuchy i harcerzy w trakcie działań harcerskich. Stawiamy na kreatywność i pomysłowość. Zależy nam na aktywności w ruchu.
 2. W trakcie realizacji zdjęć i filmów pamiętajcie o mundurach lub chustach.
 3. Zdjęcia w formacie JPEG, rozdzielczość do 300 dpi, maksymalnie 5 zdjęć od jednej osoby.
 4. Filmy o długości maksymalnie 30 sekund, maksymalnie 1 film od jednej osoby.
 5. Materiały: zdjęcia i filmy przesyłamy za pomocą WeTransfer (wetransfer.com) na adres: sekretariat@zhp.wlkp.pl.
 6. Prace można przesyłać do 30.08.2020 do końca dnia.
 7. Do plików zdjęciowych/filmowych należy dołączyć krótką notatkę (napisaną np. w Wordzie) z następującymi informacjami: numer i nazwa drużyny/ gromady, hufiec, kto jest autorem zdjęcia/filmu, imię nazwisko osoby zgłaszającej zdjęcie/film do konkursu, dane kontaktowe autora (adres e-mail, numer telefonu).
 8. Przesyłane do konkursu pliki prosimy nazywać według wzoru: HUFIEC_imię i nazwisko zgłaszającego.
 9. Prosimy o nieumieszczanie żadnych emblematów/ znaków wodnych na zdjęciach/filmach.
 10. Udział w konkursie jest jednoznaczny ze zgodą na wykorzystywanie wizerunków do celów wewnątrzorganizacyjnych oraz z posiadaniem przez drużynowego/ drużynową zgody na utrwalanie i wykorzystywanie wizerunku uczestnika zgodnie z punktem D dokumentu Zgoda na przynależność do ZHP.
 11. Konkurs przeznaczony jest dla środowisk z Chorągwi Wielkopolskiej ZHP.
 12. Niespełnienie powyższych wymagań wiąże się z dyskwalifikacją.
 13. Prace będą oceniane przez powołane do tego jury – wybierze ono najlepsze prace, które zostaną nagrodzone.
 14. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 14 września.