Naszą misją jest wychowanie młodego człowieka, czyli wspieranie go we wszechstronnym rozwoju i kształtowaniu charakteru przez stawianie wyzwań.

Misja ZHP

W kształtowaniu charakteru młodych ludzi oraz wspieraniu ich we wszechstronnym rozwoju dużą rolę odgrywa stosowanie przez instruktora metody harcerskiej. Głównymi elementami tej metody są:

    • Prawo i Przyrzeczenie Harcerskie,
    • System małych grup,
    • Uczenie przez działanie,
    • Stale doskonalony i stymulujący program.

Każdy z powyższych elementów tworzy harcerstwo, a bez choćby jednego pozostałe nie funkcjonują poprawnie. Więcej informacji o harcerskiej metodzie wychowawczej znajduje się w dokumencie Podstawy Wychowawcze ZHP.

 

W celu wsparcia metodycznego komend hufców, namiestnictw, kadry pracującej z drużynowymi oraz drużynowych w chorągwi działają następujące zespoły:

REFERAT ZUCHOWY
REFERAT HARCERSKI
REFERAT STARSZOHARCERSKI
REFERAT WĘDROWNICZY
REFERAT NIEPRZETARTEGO SZLAKU
SZKOŁA INSTRUKTORSKA 'SZKOŁA WODZÓW'
KOMISJA STOPNI INSTRUKTORSKICH

Na poziomie chorągwi działają również inne zespoły i instruktorzy.

ZESPÓŁ WYCHOWANIA DUCHOWEGO
KAPELAN
INSPEKTORAT RATOWNICZY
WSPÓLNOTA DRUŻYN GRUNWALDZKICH
HARCERSKI KRĄG AKADEMICKI SKIPP
PEŁNOMOCNIK ZAGRANICZNY
WIELKOPOLSKA RADA KRĘGÓW STARSZYZNY HARCERSKIEJ I SENIORÓW
KOMISJA HISTORYCZNA
RADA PRZYJACIÓŁ HARCERSTWA
STOWARZYSZENIE SZARE SZEREGI
DRUŻYNA REPREZENTACYJNA

 


Patron Chorągwi Od 1968 roku patronem Chorągwi Wielkopolskiej ZHP są Powstańcy Wielkopolscy 1918-19. Powstanie w Wielkopolsce wybuchło 27 grudnia 1918 r., w reakcji na demonstracje Niemców sprzeciwiających się wizycie w Poznaniu Ignacego J. Paderewskiego. Powstańcy w krótkim czasie opanowali całą Wielkopolskę z wyjątkiem północnych i południowo-wschodnich jej obrzeży. Powstanie zakończyło się 16 lutego 1919 r. rozejmem w Trewirze, który rozszerzał na front powstańczy zasady rozejmu kończącego I wojnę światową z 11 listopada 1918. Było to jedno z trzech, obok powstania wielkopolskiego 1806 roku oraz powstania śląskiego, zwycięskich powstań w dziejach Polski.

 


Odznaczenia Chorągwi Wielkopolskiej ZHP „Harcerska Służba Wielkopolsce” – Odznaka Chorągwi Wielkopolskiej ZHP, której celem jest kształtowanie patriotycznych i obywatelskich postaw harcerek i harcerzy. Odznaka Honorowa „Harcerska Służba Wielkopolsce” – najwyższe wyróżnienie Chorągwi Wielkopolskiej ZHP. Zasady odznaczeń znajdują się w dziale DOKUMENTY w zakładce WYRÓŻNIENIA.


21
Na terenie Wielkopolski działa również Ruch Programowo-Metodyczny „21”. Kontakt: ZHPrpm21@gmail.com.