PROJEKT PROGRAMOWO-PROMOCYJNY

 

PRPROGRAMOWCU

Cel projektu: promocja działań harcerskich!

Założenie: w ciągu roku promowane są 52(26?) działania harcerskie (jedno na tydzień/dwa tygodnie) związane z dobrą działalnością programową drużyn.

UWAGA! Działalność programowa rozumiana jest jako działalnosć zgodnie z
Prawem Harcerskim z dobrze działającą metodą harcerską.

Działanie:

– Instruktorzy zajmujący się promocją programowców wyszukują w swoich hufcach działania harcerskie godne promocji. Przykłądowe działania poniżej.

– Każda praktyka/działanie będzie promowana na FB chorągwi, stronie chorągwi, listę mailingową chorągwi itp.

– Instruktor podejmujący się promocji danego działania harcerskiego konsultuje z pomysł z radą programową.

– Instruktor podejmujący się promocji danego działania harcerskiego wybiera formę, w której wypromuje działanie. Wybierając ją podejmuje się przejścia przez kurs i test na wielkopolskiej platformie e-learningowej. Możliwe formy to reportaż, fotoreportaż, strona www, filmik, notatka prasowa, projekto o dofinansowanie…

 

Do ustalenia: nazwa projektu, częstotliwość, inne kanały komunikacji(?).

Przykładowe działania:
– dobrze działające zastępy w drużynie,
– funkcjonująca trzecia gwiazdka w gromadzie zuchowej,
– działanie wspólne z rodzicami,
– dobrze przeprowadzony projekt starszoharcerski,
– wędrówka wędrownicza,
– wyczyn wędrowniczy,
– wyzwanie instruktorskie,
– dobrze działający ciąg metodyczny,
– działanie harcerskie uczące braterstwa,
– praca z patronem środowiska,
– obóz prawdziwie podsumowujący rok harcerski,
– i wiele innych…