PRAWO I PRZYRZECZENIE HARCERSKIE

Jak dyskusja – to dyskusja! Zespół zjazdowy ds. Prawa i Przyrzecznia Harcerskiego jak i Rada Naczelna zebrali wnioski, które przedstawiają do szerszej dyskusji. A dyskutować warto, bo z dyskusji można więcej wynieść niż z niejednego tekstu… Na stronie www.zhp.pl/dyskutujemy znajdują się wszystkie materiały.