Odszedł na wieczną wartę

W DNIU  28 SIERPNIA 2016  W WIEKU 90 LAT  ODSZEDŁ NA WIECZNĄ WARTĘ

ś.p.   harcmistrz  JÓZEF DERDA

„SZARY RYŚ”

Rocznik  1926,  w  szeregi harcerstwa wstąpił w roku 1934 do gromady zuchowej  przy 1 Harcerskiej Drużynie Lotniczej im. gen. H. Dąbrowskiego w Poznaniu. W listopadzie 1938 roku złożył Przyrzeczenie Harcerskie. Od 1945 roku  bez przerwy czynnie działa w szeregach  ZHP. Zastępowy, przyboczny (1945-47) , instr. HH III (1948-50), drużynowy  1 PDH Lotniczej (1956-58), instruktor Wydz. Organiz. KCh Wlkp. Harcerstwa (1957-60), szef Zesp. Lotniczego KCh Wlkp. (1959-63), sekretarz Kom. Kształcenia i Stop. Instr. KCh. Wlkp. ZHP (1967-81), członek Komisji Historycznej KCH WLKP. (1974- nadal),  archiwista Chorągwi WLKP. (1981-2011), członek władz Chorągwi Poznańskiej i Wielkopolskiej ZHP (1971-99). Współorganizator  Archiwum  Komisji Historycznej Chorągwi  Wlkp. ZHP. Dpp (pwd)-1945, phm –1947, harcmistrz -1960. Autor wielu opracowań z historii harcerstwa poznańskiego i wielkopolskiego. Autor: Harcerskie Miejsca Pamięci Chorągwi Wlkp. -1990, Sztandary harcerskie na ziemi wielkopolskiej w 80-leciu ruchu harcerskiego  tom.  1 (1995) tom. 2 (1996), 6 Poznańska  Drużyna Skautowa  cz. 1 (1985), cz. 2 (1988). Znany, szanowany i ceniony instruktor  Chorągwi Wlkp. ZHP I Hufca ZHP Poznań-Grunwald, ściśle współpracujący z Muzeum Harcerstwa w Warszawie.

 

MSZA ŚWIĘTA POGRZEBOWA ODBĘDZIE SIĘ W DNIU 1 WRZESNIA BR. O GODZ. 8.40 W KOŚCIELE MATKI BOSKIEJ BOLESNEJ POZNAN UL. GŁOGOWSKA .  POGRZEB  W TYM SAMYM DNIU O GODZ. 11.00 NA CMENTARZU GÓRCZYŃSKIM.

 

ŻEGNAJ NESTORZE POZNAŃSKICH HARCERZY