ODSZEDŁ NA WIECZNĄ WARTĘ

W dniu 15 maja 2015 roku w wieku 87 lat

odszedł na wieczną wartę

phm. Włodzimierz Juskowiak

członek Prezydium Wielkopolskiej Rady Kręgów Starszyzny Harcerskiej i Seniorów w latach 2008-2015

współtwórca i wieloletni Komendant Instruktorskiego Kręgu Seniorów i Starszyzny Harcerskiej

„Dziewiątacy” Hufca ZHP Poznań Wilda

członek ZHP od 1935 roku, zastępowy, drużynowy – wierny ideałom harcerskim przez 80 lat służby,

patriota, wielki przyjaciel młodzieży harcerskiej

Pogrzeb odbędzie się w czwartek 21 maja na Cmentarzu przy ul. Nowina w Poznaniu poprzedzony Mszą Św. o godz. 10.00