2203

zuchów
2530

harcerzy
2370

harcerzy
starszych
1283

wędrowników
2686

instruktorów
881

seniorów i
starszyzny

Związek Harcerstwa Polskiego
Chorągiew Wielkopolska
im. Powstańców Wielkopolskich 1918-19
ul. św. Marcin 80/82 61 809 Poznań
(Centrum Kultury „Zamek”, III piętro)
@ wielkopolska@zhp.pl, biuro@zhp.wlkp.pl
www.wielkopolska.zhp.pl, www.zhp.wlkp.pl

Komendant Chorągwi
hm. Tomasz KUJACZYŃSKI

pok. 340
godziny urzędowania:
poniedziałek:10:00-18:00
środa 9:00-11:00
czwartek-piątek 10:00-14:00
@ komendant@zhp.wlkp.pl
603-391-162

Sekretariat
pok. 340
godziny urzędowania:
poniedziałek 10:00-18:00
wtorek-piątek 8:00-16:00
61 852-48-74, 61 639-03-98
61 852-92-32
@ sekretariat@zhp.wlkp.pl

Programowiec Chorągwi
hm. Karolina OKUNIEWSKA

600-855-914
@ program@zhp.wlkp.pl
Promocja Chorągwi
phm. Anita Walachowska 

517-685-027
@ promocja@zhp.wlkp.pl

Biuro Komendy Chorągwi
hm. Janusz WOLSKI

pok. 337
godziny urzędowania:
poniedziałek 10:00-18:00
wtorek-piątek 8:00-16:00
61 852-48-74 61 639-03-98
@ biuro@zhp.wlkp.pl, wielkopolska@zhp.pl

Skarbnik Chorągwi
hm. Wieńczysław CELER

pok. 342
godziny urzędowania:
poniedziałek 10:00-18:00
wtorek-piątek 8:00-16:00
61 853-67-76, 61 639-03-97
61 853-67-76
@ skarbnik@zhp.wlkp.pl

Księgowość
Monika SZAFRANIEC – Główna Księgowa
Katarzyna PRZYGODZKA – Księgowa

pok. 342
godziny urzędowania:
poniedziałek 10:00-18:00
wtorek-piątek 8:00-16:00
61 853-67-76, 61 639-03-97
61 853-67-76
@ ksiegowosc@zhp.wlkp.pl

Wielkopolski Ośrodek Europejskiej Współpracy Młodzieży
phm. Ewa ZUBIELIK

pok. 337
godziny urzędowania:
poniedziałek-piątek 9:00-17:00
61 852-48-74, 61 639-03-98
@ woewm@zhp.wlkp.pl
www.woewm.zhp.wlkp.pl

Przewodniczący Rady Chorągwi
hm. Rafał M. SOCHA

@ socha@azymut.org.pl
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej
hm. Stefan JERYNKICZ
Przewodniczący Sądu Harcerskiego Choragwi
hm. Grzegorz OWCZARZAK

 

Chorągiew Wielkopolska jest częścią Związku Harcerstwa Polskiego

KONTO BANKOWE: 65 1090 1359 0000 0000 3501 8235 (Bank Zachodni WBK S.A. 3 Oddział w Poznaniu)
NIP: 778-144-02-51
REGON: 300429024
KRAJOWY REJESTR SĄDOWY: Związek Harcerstwa Polskiego – Chorągiew Wielkopolska jest zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Poznaniu, XXI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000266321.
ORGANIZACJA POŻYTKU PUBLICZNEGO: Związek Harcerstwa Polskiego – Chorągiew Wielkopolska jest zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym jako organizacja pożytku publicznego. Można nam przekazać 1% podatku.
DANE DO FAKTURY: ZHP Chorągiew Wielkopolska, ul. św. Marcin 80/82 61-809 Poznań, NIP 778-144-02-51

Związek Harcerstwa Polskiego jest członkiem światowych organizacji skautowych:

WOSM – Światowej Organizacji Ruchu Skautowego
(World Organisation of Scout Movement). Członek-założyciel w latach 1922-1949 i ponownie od 1996 r. więcej o WOSM »

WAGGGS – Światowego Stowarzyszenia Przewodniczek i Skautek (World Association of Girl Guides and Girl Scouts) członek-założyciel w latach 1928-1950 i ponownie od 1996 r. więcej o WAGGGS »
ISGF – Międzynarodowego Bractwa Skautów i Przewodniczek (International Scout and Guide Fellowship) więcej o ISGF »
ICCS – Międzynarodowej Katolickiej Konferencji Skautingu (International Catholic Conference of Scouting) więcej o ICCS »
ICCG – Międzynarodowej Katolickiej Konferencji Skautingu Żeńskiego (International Catholic Conference of Guiding) członek od 2000 r. więcej o ICCG »
DESMOS – Międzynarodowego Porozumienia Skautów Prawosławnych (International Link of Orthodox Christian Scouts) członek-założyciel od 1996 r. więcej o DESMOS »

Historia harcerstwa w Wielkopolsce

Zainteresowanie skautingiem w Wielkopolsce datowane jest na początek 1912 r., kiedy kierownictwo „Sokoła” zwróciło się do Naczelnictwa we Lwowie o przysłanie do Poznania doświadczonych instruktorów, którzy przeprowadziliby kurs harcerski. Kurs taki odbył się na przełomie sierpnia i września 1912, a przeprowadzony został przez Jerzego Grodyńskiego i Tadeusza Strumiłło.

Pierwszy zastęp skautowy zorganizował Cezary Jindra, członkowie zastępu złożyli Przyrzeczenie 17 października 1912 r. W tym czasie powstała pierwsza drużyna, a następnie hufce „Piast” i „Zorza”.

Harcerze w Powstaniu Wielkopolskim

W grudniu 1916 r. powstała Główna Kwatera Skautowa na Rzeszę Niemiecką, obejmująca swym zasięgiem Wielkopolskę, Pomorze, Kujawy oraz polskie środowiska w Berlinie i Westalii. Drużyny skautowe były prześladowane przez władze zaboru i musiały działać nielegalnie. Organizacja wzięła czynny udział w Powstaniu Wielkopolskim 1918-19 – jedynym zwycięskim zrywie narodowo-wyzwoleńczym.

II Rzeczypospolita

W 1920 r. z Naczelnictwa Harcerskich Drużyn Wielkopolskich (1919-20), utworzonego w miejsce Głównej Kwatery Skautowej na Rzeszę Niemiecką, powstała Chorągiew Poznańska ZHP, przemianowana w 1935 r. na Chorągiew Wielkopolską ZHP.

Szare Szeregi – ZHP w czasie II wojny światowej

Harcerze wielkopolscy wzięli udział w obronie kraju we wrześniu 1939 r., wielu walczyło na froncie, a niezmobilizowani uczestniczyli w obronie miast. Poznański instruktor hm. Florian Marciniak został pierwszym Naczelnikiem Szarych Szeregów – ZHP w konspiracji, a Komenda Chorągwi Wielkopolskiej przekształciła się w konspiracyjny Ul „Przemysław”.

Działalność po II wojnie światowej

Pierwsza po Łódzkim Zjeździe Działaczy Harcerskich konferencja instruktorów Chorągwi Wielkopolskiej odbyła się 17 lutego 1957 r. Do najważniejszych przedsięwzięć programowych tego okresu należała akcja „Konin” w latach 1963-64 i akcja „Trzcianka” (1965 i 1970). W grudniu 1968 r. Chorągiew otrzymała imię Powstańców Wielkopolskich 1918-19, nadane w 50. rocznicę wybuchu Powstania.

W roku 1975, w związku z reformą administracyjną kraju, Chorągiew Wielkopolską podzielono na pięć jednostek: Chorągiew Poznańską, która kontynuowała tradycje i dorobek poprzedniczki, Chorągiew Kaliską, Chorągiew Konińską, Chorągiew Leszczyńską i Chorągiew Pilską.

Chorągiew Wielkopolska dzisiaj

Ponowne powstanie jednej Chorągwi Wielkopolskiej, obejmującej teren historycznej Wielkopolski, nastąpiło w sierpniu 1992 r., w trakcie Jubileuszowego Zlotu 80-lecia Harcerstwa Wielkopolskiego w Poznaniu na Malcie.

Chorągiew była inicjatorem programu ZHP „Moje Ojczyzny”, który realizowany był w latach 1994-2000. Przy bardzo dużym udziale Chorągwi odbył się także Światowy Zlot Harcerstwa Polskiego GNIEZNO 2000. W 2002 r. Chorągiew obchodziła 90 lat harcerstwa w Wielkopolsce, jubileuszowym zlotem w Poznaniu na Malcie. W 2008 r. w Chorągwi realizowana była propozycja programowa „Czas Bohaterów”, zakończona Zlotem Chorągwi w Poznaniu, z okazji 90 rocznicy wybuchu Powstania Wielkopolskiego 1918-19.

Chorągiew Wielkopolska ZHP działa na terenie:
– województwa wielkopolskiego (za wyjątkiem powiatu międzychodzkiego)
– województwa lubuskiego (powiat wschowski).

Siedzibą władz Chorągwi jest miasto Poznań.