Komunikat Komendy Chorągwi 13-2015

Zapraszamy do zapoznania się z komunikatami Komendy Chorągwi 13-2015 z dnia 15 września 2015 r. dotyczącymi: systemu kategoryzacji drużyn HS; kursów: drużynowych zuchowych, harcerskich i starszoharcerskich; kursu „Train the trainers”; zaliczania służby instruktorskiej; Arkusza Analizy Hufca; Zjazdu Hufca; rozliczenia obozów.