PODSTAWOWE DOKUMENTYROZKAZYKOMUNIKATYFINANSOWEHALKSIRADA CHORĄGWIKOMISJA REWIZYJNAWYRÓŻNIENIAINNE
Icon

Polisa OC PZU 15.01.2017 - 14.01.2018 874.06 KB 197 downloads

...
Icon

Krajowy Rejestr Sądowy z 05.01.2017r 34.90 KB 988 downloads

...
Icon

Statut ZHP (potwierdzony przez Sąd) 13.77 MB 810 downloads

...
Icon

Numer identyfikacyjny REGON 894.81 KB 450 downloads

...
Icon

Numer identyfikacji podatkowej NIP 87.22 KB 440 downloads

...
Icon

Ogólne warunki ubezpieczenia OC 478.22 KB 217 downloads

...
  2018
  2017
  2016
  2015
  2014
  2013
  2012
  2011
  2010
  2009
  2008
  2007
  2006
  2005
  2004
  2003
  2002
  2001
  2000
  1999
  1998
  1997
  1996
  1995
  1994
  1993
  1992

  Rozkazy Komendanta Chorągwi Poznańskiej 1975-1992
  Rozkazy Komendanta Chorągwi Konińskiej 1975-1992
  Rozkazy Komendanta Chorągwi Kaliskiej 1975-1992
  Rozkazy Komendanta Chorągwi Leszczyńskiej 1975-1992
  Rozkazy Komendanta Chorągwi Pilskiej 1975-1992
  Rozkazy Komendanta Chorągwi Wielkopolskiej do 1975

  Komunikat 06-2018 z dnia 2018.04.19
  Komunikat 03-2018 z dnia 2018.02.20
  Komunikat 02-2018 z dnia 2018.02.14
  Komunikat 01-2018 z dnia 2018.01.15
  Komunikat 15-2017 z dnia 2017.11.10
  Komunikat 14-2017 z dnia 2017.10.12
  Komunikat 13-2017 z dnia 2017.10.03
  Komunikat 12-2017 z dnia 2017.09.21
  Załączniki:
  KDH_plakat.jpg
  Komunikat 10-2017 z dnia 2017.08.18
  Komunikat 9-2017 z dnia 2017.08.09
  Załączniki:
  woodbadge2017.pdf
  Komunikat 8-2017 z dnia 2017.05.25
  Załączniki:
  A.docx
  Komunikat 7-2017 z dnia 2017.05.05
  Komunikat 6-2017 z dnia 2017.04.14
  Załączniki:
  A.docx
  Komunikat 03-2017 z dnia 2017.02.07
  Komunikat 02-2017 z dnia 2017.01.13
  Komunikat 18-2016 z dnia 2016.12.22
  Komunikat 15-2016 z dnia 2016.10.28
  Komunikat 10-2016 z dnia 2016.04.26
  Komunikat 08-2016 z dnia 2016.04.08
  Komunikat 07-2016 z dnia 2016.04.01
  Komunikat 06-2016 z dnia 2016.03.16
  Komunikat 19-2015 z dnia 2015.12.01
  Komunikat 18-2015 z dnia 2015.11.20
  Komunikat 17-2015 z dnia 2015.11.06
  Komunikat 11-2015 z dnia 2015.09.01
  Zapraszamy do zapoznania się z komunikatami Komendy Chorągwi 11-2015 z dnia 01 września 2015 r. dotyczącymi: narady komendantów, sprawozdań z HAL 2015, zjazdów hufca, rozliczania form wypoczynku, nowego programu dotacyjnego z zakresu ochrony środowiska.
  Komunikat 07-2015 z dnia 2015.04.10
  I. Spotkanie Komendantów Hufców
  II. Rajd Komend Hufców
  III. 100. rocznica urodzin hm. Floriana Marciniaka
  IV. Rajd turystyczny "Śladami Floriana Marciniaka"
  V. Program "Kolej na kolej"
  VI. Msza Harcerska na Strzeszynie
  Komunikat 6-2015 z dnia 2015.03.31
  I. Uchwała Komendy Chorągwi w sprawie opłat
  II. Pełnomocnictwa dla hufców
  III. Otwarte mistrzostwa w biegach na orientację
  IV. Dyżur w Komendzie Chorągwi
  Komunikat 5-2015 z dnia 2015.03.18
  I. Wdrożenie nowego narzędzia - Office 365
  II. Karta członkowska ZHP - upływa termin ważności
  III. Modułowe warsztaty doskonalące dla drużynowych
  IV. Składki członkowskie za I kwartał
  V. XXV Mistrzostwa Pływackie ZHP
  Komunikat 4-2015 z dnia 2015.03.10
  I. Spotkanie Komendantów Hufców
  II. Misterium Męki Pańskiej na Cytadeli w Poznaniu
  III. Wypoczynek nad Adriatykiem
  IV. Ogólnopolska Konferencja Instruktorska
  V. Msza harcerska na Strzeszynie
  VI. Warsztaty dla hufcowych KSI
  VII. Warsztaty dla opiekunów prób
  VIII. Kurs kadry kształcącej
  IX. Konkurs GOAP "Zwykła puszka - niezwykły odpad"
  X. Powitaj e-ZHP
  Komunikat 3-2015 z dnia 2015.02.27
  I. Pełnomocnictwa do wymiany
  II. Sprawozdania statystyczne HAZ 2015
  III. Zadania dla Komisji Rewizyjnych
  IV. Warsztaty doskonalące dla drużynowych harcerskich
  V. Rajd Komend Hufców - przypomnienie
  Komunikat 2-2015 z dnia 2015.02.17
  I. Rajd Komend Hufców
  II. Zlot Wielkopolskich Zuchów
  III. Warsztaty dla hufcowych Komisji Stopni Instruktorskich
  IV. Składki członkowskie
  V. Arkusz lokalizacyjny HAZ 2015
  Komunikat 1-2015 z dnia 2015.02.10
  I. KRK – jak uzyskać zwolnienie z opłat za wydanie zaświadczenia
  II. Posiedzenie Komisji Stopni Instruktorskich w lutym
  III. 71 rocznica zamordowania harcmistrza Floriana Marciniaka
  IV. Informacja o korzystaniu ze środowiska
  IV. Zatwierdzanie programów zimowisk i obozów
  V. Poszukiwani pracownicy
  VI. Konkurs dotacyjny na szkolenia drużynowych
  VII. Wielkopolski wZlot Wędrowników
  VIII. Wybory do Rad Osiedli w Poznaniu
  IX. Głosowanie w Plebiscycie Niezwyczajni
  X. Ubezpieczenia w PZU
  XI. Rekrutacja egzaminatorów żeglarskich
  XII. Projekty dla Europejskiej Stolicy Młodzieży 2018
  Komunikat 22-2014 z dnia 2014.11.28
  Komunikat 21-2014 z dnia 2014.11.21
  Komunikat 20-2014 z dnia 2014.10.09
  Komunikat 19-2014 z dnia 2014.10.02
  Komunikat 11-2014 z dnia 2014.05.09
  Komunikat 10-2014 z dnia 2014.04.24
  Komunikat 9-2014 z dnia 2014.04.22
  Icon

  wniosek o zaliczkę (przelewowy) 71.00 KB 173 downloads

  ...
  Icon

  umowa zlecenie 108.50 KB 226 downloads

  ...
  Icon

  wyliczenie do umowy zlecenia 0.00 KB 411 downloads

  ...
  Icon

  inwentaryzacja - prezentacja 414.50 KB 220 downloads

  ...
  Icon

  arkusz spisu z natury 18.50 KB 237 downloads

  ...
  Icon

  zbiorczy arkusz spisu z natury 387.00 KB 236 downloads

  ...
  Icon

  protokół inwentaryzacji kasy 35.00 KB 255 downloads

  ...
  Icon

  zarządzenie spisu z natury 22.00 KB 213 downloads

  ...
  Icon

  protokół ujawnienia sprzętu 42.50 KB 222 downloads

  ...
  Icon

  zestawienie ujawnionego sprzętu 44.00 KB 198 downloads

  ...
  Icon

  protokół likwidacyjno - kasacyjny 45.00 KB 231 downloads

  ...
  Icon

  umowa darowizny 27.00 KB 244 downloads

  ...
  Icon

  budżet hufca 101.00 KB 296 downloads

  ...
  Icon

  druki budżetowe - arkusze pomocnicze 32.00 KB 252 downloads

  ...
  Icon

  zakładowy plan kont 108.19 KB 395 downloads

  ...
  Icon

  ściąga do dekretowania 36.50 KB 414 downloads

  ...
        Icon

        Arkusz wizytacyjny kształcenia 39.50 KB 232 downloads

        ...
        Icon

        Arkusz wizytacyjny HAL/HAZ 45.50 KB 270 downloads

        ...

         RODZAJE WYRÓŻNIEŃ HARCERSKICH

          

         Pochwała ustna
         Pochwała ustna udzielona przez Komendanta Chorągwi, członków Komendy Chorągwi oraz kierowników zespołów Chorągwianych w zakresie przydzielonych uprawnień.

          

         Pochwała w rozkazie Komendanta Chorągwi
         Pochwała w rozkazie Komendanta Chorągwi udzielona przez Komendanta Chorągwi z własnej inicjatywy lub na wniosek członków Komendy Chorągwi oraz kierowników zespołów Chorągwianych

          

         Odznaka Honorowa Chorągwi Wielkopolskiej „HARCERSKA SŁUŻBA WIELKOPOLSCE”

         hsw

         Odznakę Honorową „HARCERSKA SŁUŻBA WIELKOPOLSCE” nadaje instruktorom Komendant Chorągwi Wielkopolskiej ZHP na wniosek:

         • drużynowych, komendantów szczepów i ośrodków – z obowiązkiem uzyskania akceptującej opinii właściwej dla ich działania komendy hufca,
         • komendantek i komendantów hufców ZHP,
         • kierowników zespołów merytorycznych i innych jednostek organizacyjnych komendy chorągwi – z obowiązkiem uzyskania akceptującej opinii właściwej dla ich przydziału komendy hufca.

         Wszystkie wnioski przesyłane są drogą służbową.

          

         Wyróżnienie Honorowe „Srebrna Lilijka”
         Wyróżnienie Honorowe „Srebrna Lilijka” nadawane jest przez Komendanta Chorągwi z własnej inicjatywy za szczególne osiągnięcia dla Chorągwi Wielkopolskiej ZHP

          

         Nagroda naczelnika ZHP
         Nagroda Naczelnika ZHP przyznawana jest członkowi zwyczajnemu ZHP za sukces organizacyjny lub wychowawczy. Nagrodę przyznaje Naczelnik ZHP z własnej inicjatywy lub na wniosek bezpośredniego przełożonego kandydata, opiniowany przez właściwego komendanta chorągwi. Nagroda może mieć postać dofinansowania, nagrody rzeczowej, prawa uczestnictwa w imprezie lub kursie organizowanym przez ZHP.

          

         List Pochwalny Naczelnika ZHP
         List Pochwalny jest wyróżnieniem przyznawanym instruktorom ZHP pełniącym funkcję drużynowego przez Naczelnika ZHP Wniosek składany przez właściwego komendanta hufca za pośrednictwem Komendanta Chorągwi Wielkopolskiej ZHP do 15 stycznia danego roku.

          

         Harcerskie Odznaczenie Honorowe – Krzyż „Za Zasługi dla ZHP”

         krzyz_zhp

         Krzyż „Za Zasługi dla ZHP” jest najwyższym wyróżnieniem organizacyjnym ZHP nadawanym przez Przewodniczącego ZHP z własnej inicjatywy, na wniosek Naczelnika ZHP lub Komendanta Chorągwi. Zgłoszenie inicjatywy nadania Krzyża „Za Zasługi dla ZHP” do Komendanta Chorągwi Wielkopolskiej ZHP przysługuje bezpośredniemu przełożonemu kandydata z obowiązkiem uzyskania akceptującej opinii właściwej dla ich działania komendy hufca. Komendant chorągwi może złożyć wniosek Przewodniczącemu ZHP z własnej inicjatywy.
         Wskazane jest wcześniejsze wyróżnienie Odznaką Honorową „Harcerska Służba Wielkopolsce”

          

         RODZAJE WYRÓŻNIEŃ RESORTOWYCH, REGIONALNYCH I PAŃSTWOWYCH

          

         Medal Komisji Edukacji Narodowej

         mken

         Medal Komisji Edukacji Narodowej, zwany dalej „Medalem”, jest nadawany za szczególne zasługi dla oświaty i wychowania, w szczególności w zakresie działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej, twórczości dla dzieci i młodzieży oraz kształcenia i doskonalenia nauczycieli. Wskazane jest wcześniejsze wykorzystanie wyróżnień ZHP.

         Zgłoszenie inicjatywy wyróżnienia Medalem mogą:

         • komendantki i komendanci hufców ZHP,
         • członkowie KCh, szefowie zespołów merytorycznych i innych jednostek organizacyjnych komendy chorągwi – z obowiązkiem uzyskania akceptującej opinii właściwej komendy hufca dla ich przydziału.

          

         Medal Opiekuna Miejsc Pamięci Narodowej

         ompn

         Medal Opiekuna Miejsc Pamięci Narodowej nadawany jest osobom i jednostkom organizacyjnym za szczególne zasługi w upowszechnianiu idei pamięci narodowej oraz wyróżniającą się działalność związaną z upamiętnianiem miejsc walk i męczeństwa Narodu Polskiego, a także opiekę nad tymi miejscami.

         Zgłoszenie inicjatywy nadania Medalu Opiekuna Miejsc Pamięci Narodowej do Komendanta Chorągwi Wielkopolskiej ZHP przysługuje bezpośredniemu przełożonemu kandydata z obowiązkiem uzyskania akceptującej opinii właściwej dla ich działania komendy hufca. Komendant chorągwi może złożyć wniosek z własnej inicjatywy.

          

         Odznaka Honorowa „Za zasługi dla województwa wielkopolskiego”

         odz_woj

         Odznaka Honorowa „Za zasługi dla województwa wielkopolskiego” to zaszczytne honorowe wyróżnienie, nadawane osobom, jak również instytucjom czy organizacjom, które poprzez swoją działalność wnoszą wybitny wkład w rozwój gospodarczy, naukowy, kulturalny i społeczny województwa wielkopolskiego.

         Zgłoszenie inicjatywy wyróżnienia Odznaką mogą:

         • komendantki i komendanci hufców ZHP,
         • członkowie KCh, szefowie zespołów merytorycznych i innych jednostek organizacyjnych komendy chorągwi – z obowiązkiem uzyskania akceptującej opinii właściwej komendy hufca dla ich przydziału,

          

         ORDERY I ODZNACZENIA PAŃSTWOWE

          

         krzyz_zaslugi

         Order lub Odznaczenie jest nagrodą dla osób, które położyły zasługi dla Państwa lub obywateli spełniając czyny przekraczające zakres ich zwykłych obowiązków, a przynoszące znaczną korzyść Państwu lub obywatelom. Mogą być nadane także za:

         • ofiarną działalność publiczną,
         • ofiarne niesienie pomocy oraz działalność charytatywną.

         Wskazane jest wcześniejsze wykorzystanie wyróżnień ZHP.

         Zgłoszenie inicjatywy wyróżnienia Orderem lub Odznaczeniem Państwowym mogą:

         • komendantki i komendanci hufców ZHP,
         • członkowie KCh, szefowie zespołów merytorycznych i innych jednostek organizacyjnych komendy chorągwi – z obowiązkiem uzyskania akceptującej opinii właściwej komendy hufca dla ich przydziału,

          

         WYRÓŻNIENIA DLA OSÓB NIE BĘDĄCYCH CZŁONKAMI ZHP

          

         Honorowe Wyróżnienie „Niezawodnemu Przyjacielowi”

         Honorowe Wyróżnienie „Niezawodnemu Przyjacielowi” jest wyrazem największego uznania Związku Harcerstwa Polskiego dla osób nie będących członkami ZHP. Przyznawane jest przez Naczelnika ZHP z własnej inicjatywy lub na wniosek komendanta chorągwi, osobom wybitnie zasłużonym, które doceniając dorobek ruchu harcerskiego, wspierają działalność ZHP i w różny sposób przyczyniają się do rozwoju harcerstwa. Symbolem Honorowego Wyróżnienia „Niezawodnemu Przyjacielowi” jest ozdobna laska skautowa oraz okolicznościowy dyplom.

          

         Honorowa Odznaka Ruchu Przyjaciół Harcerstwa

         OLYMPUS DIGITAL CAMERA

         Honorowa Odznaka RPH jest wyrazem uznania Związku Harcerstwa Polskiego dla przyjaciół harcerstwa oraz osób zasłużonych dla rozwoju ZHP. Honorowa Odznaka RPH ma dwa stopnie:

         a) Srebrna Honorowa Odznaka Ruchu Przyjaciół Harcerstwa (przyznaje Komendant Chorągwi)
         b) Złota Honorowa Odznaka Ruchu Przyjaciół Harcerstwa (przyznaje Naczelnik ZHP)

         Honorowa Odznaka RPH przyznawana jest indywidualnie i zbiorowo.

         Zgłoszenie inicjatywy wyróżnienia Odznaką RPH mogą:

         • komendantki i komendanci hufców ZHP,
         • członkowie KCh, szefowie zespołów merytorycznych i innych jednostek organizacyjnych komendy chorągwi.