”Proceedings of the  International Conference on Applied Economics: Entrepreneurship and Management” – publikacja o Chorągwi Wielkopolskiej

Zapraszamy do zapoznania się z publikacją ”Proceedings of the  International Conference on Applied Economics: Entrepreneurship and Management” przygotowaną pod redakcją Adama P. Balcerzaka oraz Ilony Pietryki.

 

Wśród prac znajduje się jedna traktująca o Związku Harcerstwa Polskiego, a dokładniej Chorągwi Wielkopolskiej oraz Chorągwi Lubuskiej ZHP. Realizowanie misji edukacyjnej ZHP oraz postawy liderskie wśród instruktorów (w tym również zarządów hufców) tych dwóch chorągwi stanową pole do porównania organizacji pozarządowych z tak zwanymi przedsiębiorstwami społecznymi. Wnioski przedstawione w pracy oparte są na badaniach ankietowych przeprowadzonych na grupie 28 komendantów Hufców Chorągwi Wielkopolskiej i Lubuskiej ZHP.

 

Praca zajmuje się głównie aspektem poziomu zaangażowania i satysfakcji wolontariuszy jako czynnikiem zwiększającym liczebność oraz korzyści społeczne i materialne organizacji. Wnioski z niej płynące skłaniają do ponownego pochylenia się nad wizją pracy z kadrą oraz z długoterminowymi wolontariuszami na poziomie hufców jak i całej organizacji.

Zapraszamy do zapoznania się z wnioskami płynącymi z przeprowadzonego badania.

Praca napisana jest w języku angielskim, strona 39-47 w poniższej publikacji

http://economic-research.pl/Books/index.php/eep/catalog/view/55/57/86-2