Wycieczka Ujście – Piła – Jastrowie

 

Wycieczka „Ujście, Piła, Jastrowie”

– zbiórka – 7.50 na Placu Mickiewicza (róg św. Marcin i H. Wieniawskiego),

– prosimy o zabranie maseczek do autokaru,

– program wycieczki zakłada 3 przejścia spacerowe (każde ok. 2 km)

– na trasie planowany jest obiad,

– w trakcie dnia przewidziana jest przerwa w plenerze na odpoczynek,

– prosimy o zabezpieczenie się przed deszczem – wygodne i wodoodporne obuwie, poncho, parasol

– ubezpieczenie NNW (przy zapisie, poza imieniem i nazwiskiem należy podać datę urodzenia i adres ZAMIESZKANIA)

Zakres ubezpieczenia:

l świadczenie z tytułu śmierci 24 000 zł

l świadczenie z tytułu trwałego uszczerbku na zdrowiu Wariant 1 24 000 zł

l assistance zakres podstawowy