HARCMISTRZOWSKA konferencja naukowo-metodyczna

Instruktorski Krąg Akademicki UAM zaprasza 20 czerwca 2020 roku na Harcmistrzowską konferencję pt. “Harcerstwo jako pedagogia – Prawo (Harcerskie)”

Wydarzenie kierowane jest do:
– instruktorek i instruktorów wszystkich organizacji harcerskich i skautowych;
– podharcmistrzów (w szczególności) realizujących próby harcmistrzowskie i ich opiekunów (konferencja akredytowana przez Zespół Harcmistrzowski, zachęcamy do udziału ze swoimi opiekunami prób);
– naukowców różnych dyscyplin i dziedzin naukowych, badaczy;
– pedagogów, dydaktyków, nauczycieli i wychowawców;
– studentów;
Konferencja to:
wspólne forum wymiany myśli i poglądów, wychowawców, pedagogów, instruktorów różnych organizacji skautowych, z jednoczesną możliwością konfrontowania ich ze światem nauki. Nasi prelegenci, to z jednej strony ludzie o rodowodach harcerskich, z drugiej strony to praktycy i teoretycy, naukowcy, dydaktycy, przedsiębiorcy.
próba przybliżenia wartości i znaczenia harcerskiego wychowania jego praktycznego i ponadczasowego wymiaru.
Pochylać będziemy się nad wątkami Prawa Harcerskiego, Prawa Skautowego, ich genezy, znaczenia, różnic i podobieństw oraz nad wartościami wychowawczymi i znaczeniem jego przestrzegania.
dyskusja ponadorganizacyjna na temat wartości i mocy Prawa.
To także ciekawe dyskusje, to aspekty prawne, determinujące funkcjonowanie skautów, zarówno w odniesieniu do wychowawczej pracy śródrocznej, obozownictwa, relacji, ograniczeń i problemów.
PROGRAM – całość on-line (prelekcje, dyskusje, wystawy, koncerty)
Strona konferencji: