Konferencja harcmistrzowska „Harcerstwo online”

Dolnośląska Szkoła Instruktorska „Młyn” zaprasza w dniach 20-21 czerwca 2020 roku na konferencję harcmistrzowską instruktorki i instruktorów w stopniu harcmistrza lub w stopniu podharcmistrza z otwartą próbą harcmistrzowską.

Konferencja harcmistrzowska „Harcerstwo online” zrodziła się z potrzeby przedyskutowania najważniejszych obecnie dla Związku tematów i znalezienia systemowych rozwiązań dla Organizacji na przyszłość.
Całość konferencji odbędzie się w Internecie przy użyciu rożnych kanałów kontaktu. Zależy nam na tym, aby zaangażować uczestników w tak ważny temat, jakim jest kreowanie działań Związku online, dlatego zdecydowaliśmy
się na prace z uczestnikami przed i po wydarzeniu.
Udział w konferencji jest bezpłatny.
▶️ WIĘCEJ INFORMACJI: https://bit.ly/konf_hm20_informacje
▶️ ANKIETA ZGŁOSZENIOWA: https://bit.ly/konf_hm20_ankieta