Funkcjonowanie KSI Chorągwi

W okresie izolacji społecznej, Komisja Stopni Instruktorskich wznawia swoje posiedzenia. Najbliższe odbędzie się zgodnie z harmonogramem, tj w poniedziałek, 20.04. 2020 od  godziny 16.30. Spotykamy się wirtualnie na MS TEAMS – jest to narzędzie oferowane w pakiecie Office 365, które każdy z instruktorów ZHP ma w powiązaniu z adresem w domenie zhp.net.pl lub  zhp.pl

Na kwietniowym posiedzeniu rozpatrywane będą zaległe  wnioski z marca. Osoby zaproszone na spotkanie powiadomione zostaną mailowo. Wszystkie dokumenty proszę składać tylko i wyłącznie droga elektroniczną. Raporty prób po zaakceptowaniu przez KSI będą zbierane także tylko drogą elektroniczną w chmurze. Każdorazowo osoba zainteresowana otrzyma link do chmury KSI, gotowy raport po zaakceptowaniu przez KSI wraz załącznikami i podpisanymi skanami wniosków będzie składany w chmurze. KSI nie przyjmuje  raportów prób na płytach i innych nośnikach.

Tak jak dotychczas, komplet dokumentów składamy na adres poczty KSI ksi@zhp.wlkp.pl  nie później niż dwa tygodnie przed posiedzeniem komisji.

Spotkania KSI na MS Teams, będą się odbywały zgodnie z harmonogramem posiedzeń KSI aż do czasu odwołania izolacji społecznej w związku z zagrożeniem epidemicznym. Posiedzenia KSI Chorągwi Wielkopolskiej ZHP odbywają się 18 dnia miesiąca (z wyjątkiem lipca i sierpnia), o godzinie 16.30,  jeżeli dzień 18 miesiąca przypada w dzień wolny od pracy, posiedzenie odbywa się w najbliższy dzień roboczy.