COVID-19: Informacja dla harcerskich komend CZ. 2

W związku z aktualną sytuacją epidemiologiczną w kraju przypominam, że:

 

  1. Zawieszona zostaje działalność programowa w ZHP do dnia 31.03 br.
  2. Zawieszone bądź przesunięte są wszystkie formy szkoleniowe, warsztatowe i konferencje

Ponadto zalecam aby:

 

  1. Zachęcić zuchy, harcerki i harcerzy do realizacji wybranych sprawności indywidualnych
  2. Realizować propozycje programowe (w formie elektronicznej), które znajdują się pod poniższymi linkami;

 

 

  1. W przypadku pełnoletnich wędrowników i instruktorów proszę rozważyć, mając także na uwadze apel Prezydenta RP, Protektora ZHP Andrzeja Dudy, w porozumieniu z właściwymi władzami lokalnymi włączenie w pomoc osobom niepełnosprawnym i seniorom (dokonywanie zakupów spożywczych oraz aptecznych) przy zachowaniu szczególnej ostrożności. Proszę także szczególnie o podjęcie służby na rzecz seniorów harcerskich w takim samym zakresie.
  2. W przypadku próśb właściwych instytucji (Szpitale, Stacje Sanitarno-Epidemiologiczne) o użyczenie sprzętu obozowego (np. namiotów lub baz) udzielić wsparcia w zakresie posiadanych możliwości z udziałem tylko i wyłącznie pełnoletnich członków ZHP, deklarujących taką gotowość, przy zachowaniu szczególnej ostrożności

Zobowiązuję harcerskie Komendy:

 

  1. Do bieżącego informowania o podejmowanych aktywnościach programowych określonych w punkcie 4 jak i tych związanych z podejmowaną służbą (pkt 5 i 6) mailowo na adres komendant@zhp.wlkp.pl oraz promocja@zhp.wlkp.pl

 

W przypadku wątpliwości lub pytań proszę o kontakt mailowy, lub telefoniczny z Komendantem Chorągwi bądź z-cą ds. programowych dh hm Kingą Pelec

 

hm Tomasz Kujaczyński