Odeszła na Wieczną Wartę hm. Maria Jolanta Marciniak

15 stycznia 2020 roku odeszła na Wieczną Wartę hm. Maria Jolanta Marciniak – Komendantka  Hufca ZHP Powiatu Kaliskiego.

Od 40 lat była czynnym instruktorem ZHP. Swoją służbę instruktorską na trwale związała z Hufcem ZHP w Opatówku, a po reorganizacji Hufcem ZHP Powiatu Kaliskiego. Jako młoda nauczycielka prowadziła Drużynę Harcerską w macierzystej szkole w Tłokini Wielkiej. Jednocześnie przez wiele lat była członkiem Komendy Hufca, Komisji Rewizyjnej i Zastępcą Komendanta Hufca. w listopadzie 2019 roku na Zjeździe Hufca została wybrana na funkcję Komendantki Hufca.

Swoje doświadczenie pedagogiczne i organizatorskie wykorzystywała corocznie jako Komendantka Obozów Harcerskich i innych imprez o charakterze rekreacyjnym i sportowym.

Za swoją wieloletnią, owocną pracę była odznaczana Srebrnym i Złotym Krzyżem za Zasługi dla ZHP. Otrzymała także medal Zasłużony dla Powiatu Kaliskiego, a za pracę pedagogiczną z dziećmi i młodzieżą szkolną oraz wybitne osiągnięcia w krzewieniu sportu i turystyki otrzymała Medal Komisji Edukacji Narodowej.

Odeszła nagle na Wieczną Wartę, pogrążając w smutku rodzinę własną i naszą harcerską.