Zbiórka Komend i Komisji Rewizyjnych Hufców

W dniach 6-8.12.2019 w Jarocinie odbędzie się zbiórka „Ad astra” Komend Hufców i Komisji Rewizyjnych Hufców. Początek w piątek 6 grudnia o godzinie ​18:00 Koniec w niedzielę około  12:00

Na zbiórkę zapraszamy:

 1. Komendantów Hufców
 2. instruktorów odpowiedzialnych za pracę z kadrą w Hufcu
 3. instruktorów odpowiedzialnych za program w Hufcu
 4. instruktorów odpowiedzialnych za promocję i wizerunek w Hufcu
 5. po dwóch przedstawicieli Komisji Rewizyjnej z każdego Hufca

 ​Zgłoszenia proszę dokonywać poprzez ankietę – link poniżej  do dnia 18 listopada (Hufce, które nie miały jeszcze Zjazdów zaraz po ich odbyciu – najpóźniej do dnia 30.11 )

Link do Ankiety

W związku z dużymi zmianami we władzach hufców, zbiórka będzie poświęcona omówieniu podstawowych zagadnień związanych z działalnością Hufca. W szczególności:

 1. Programowanie działalności hufca
 2. Ewaluacja systemu pracy z kadrą
 3. Odpowiedzialność cywilna harcerskiego instruktora
 4. BHP i przepisy przeciwpożarowe
 5. Procedury  zatwierdzania obozów oraz zimowisk w tym zasady uzyskiwania CERTYFIKACJI DO ZATWIERDZANIA HAL 2020 w Hufcach*
 6. zasady działania Komisji Rewizyjnych
 7. ​Instrumenty metodyczne – proponowane zmiany
 8. projekty edukacyjne Rozwoju Organizacji Harcerskich i Skautowych
 9. strony www i office 365, Księga Identyfikacji Wizualnej Chorągwi
 10.  sekrety social mediów

Dodatkowo podczas zbiórki będzie możliwość :

 1. wymiany doświadczeń, i pozyskania dobrych praktyk w kierowaniu hufcem
 2. spotkania z Radą Chorągwi i Sądem Harcerskim
 3. udziału w konferencji ” Hufiec jako wspólnota”
 4. udziału w warsztatach integracyjno-edukacyjnych  z różnych dziedzin

a także będzie Mikołajkowa Niespodzianka  i spotkanie z gronem Komendantów Hufców, którzy zakończyli pełnienie funkcji