ZAPYTANIE OFERTOWE NA BADANIE SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Wielkopolska w Poznaniu zaprasza uprawnione jednostki do składania ofert na badania sprawozdań finansowych za lata 2019, 2020, 2021

Więcej szczegółów w załączniku –>  Zapytanie o ofertę