Elektroniczna deklaracja członkowska i zgoda na przynależność do ZHP

Od 1 września 2019 roku wchodzą w życie zapisy znowelizowanej Instrukcji tworzenia i działania gromady, drużyny, kręgu i klubu specjalnościowego.

Aby ułatwić składanie zgody na przynależność do ZHP i deklaracji członkowskich uruchomiliśmy serwis deklaracja.zhp.pl gdzie będzie można w sposób elektroniczny wypełnić i przesłać odpowiednią zgodę.

Jak to działa?

 

Należy kandydatowi na członka ZHP (16+) lub jego rodzicom/opiekunom prawnym (16-) należy podać:

  • adres do strony deklaracja.zhp.pl 
  • nazwę chorągwi, hufca i pełną nazwą jednostki
  • służbowy adres e-mail drużynowego/właściwego komendanta (w chmurze Office365 ZHP).

Podczas wypełniania należy te dane wpisać we wskazanych miejscach. W załączeniu przesyłamy proponowany tekst i szablon z miejscami na uzupełnienie wyżej wskazanych informacji, który drużynowi po uzupełnieniu mogą przekazać rodzicom.

 

Wypełniony formularz w postaci wiadomości e-mail trafi na adres wypełniającego deklarację/zgodę, adres drużynowego oraz adres służbowy hufca (w domenie *zhp.pl).

 

Deklarację/zgodę należy „zapisać jako pdf” i przechowywać w sposób elektroniczny w chmurze Office365 ZHP.