Stanowisko Departamentu Turystyki Ministerstwa Sportu i Turystki

Poniżej przekazuję link do komunikatu, znajdującego się na stronie Ministerstwa Sportu i Turystyki w sprawie działalności harcerskiej w kontekście ustawy o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych.

https://msit.gov.pl/pl/turystyka/prawo/8479,Stanowisko-Departamentu-Turystyki-Ministerstwa-Sportu-i-Turystyki-dotyczace-dzail.html

 

Stanowisko to zostało wypracowane w związku ze złożonym przez organizacje harcerskie i skautowe (ZHP, ZHR, Skauci Króla, Royal Rangers Polska, Skauci Europy, Leśna Szkółka, SH) pismem kierowanym do Kancelarii Prezydenta RP w przedmiotowej sprawie.