Bezpieczne #harcerskielato

W związku ze zmieniającą się sytuacją pogodową w Polsce i coraz częściej występującymi wichurami, prosimy organizatorów wypoczynku, aby zwrócili szczególną uwagę na zabezpieczenie przestrzeni, w której przebywają uczestnicy np. stan techniczny namiotów, zabezpieczenie miejsc rozpalania ognia. Przypominamy o obowiązku codziennego zapoznawania się z prognozą pogody i ostrzeżeniami meteorologicznymi oraz hydrologicznymi dla miejsca lokalizacji obozu (np. za pośrednictwem aplikacji Regionalnego Systemu Ostrzegania RSO, serwisu pogodowego IMGW-PIB www.pogodynka.pl).

Zachęcamy także do zapoznania się z nowelizacją Protokołu uzgodnień w zakresie bezpieczeństwa na obozach harcerskich pod namiotami. W treści Protokołu znajdują się zarówno określone zadania organizatorów, jak i służb, mające na celu zapewnienie bezpieczeństwa uczestnikom obozów. Realizacja tych zadań jest obligatoryjna dla wszystkich obozów odbywających się pod namiotami.

Zaktualizowane zostały również Wytyczne w zakresie ochrony przeciwpożarowej dla harcerskich obozów pod namiotami. Materiał ten został opracowany przez Komendę Główną Państwowej Straży Pożarnej i zawiera praktyczne wskazówki dotyczące m.in. zapobiegania pożarom i innym miejscowym zagrożeniom, postępowania na wypadek pożaru lub silnych podmuchów wiatru, rozpalania ognisk, wyposażania w podręczny sprzęt gaśniczy.

W razie jakichkolwiek pytań prosimy kontaktować się z pełnomocnikiem Harcerskiej Akcji Letniej i Zimowej Chorągwi Wielkopolskiej hm. Januszem Wolskim tel. +48 783 155 396, biuro@zhp.wlkp.pl,