Jak realizować Strategię rozwoju Chorągwi Wielkopolskiej

Druhny i Druhowie, przekazując niniejsze opracowanie mamy nadzieję, że ułatwi ono wdrażanie zmian w naszej chorągwi oraz pozwoli spojrzeć na podejmowane zadania z perspektywy konkretnych funkcyjnych. Zapisy w opracowaniu, w których mowa jest o harcerzu, harcerzu starszym, wędrowniku, instruktorze, zastępowym, patrolowym, przybocznym, drużynowym, komendancie, przewodniczącym, członku komendy, szefie, namiestniku, stosuje się odpowiednio do harcerki, harcerki starszej, wędrowniczki, instruktorki, zastępowej, patrolowej, przybocznej, drużynowej, komendantki, przewodniczącej, członkini komendy, szefowej, namiestniczki. Jak realizować Strategię rozwoju Chorągwi Wielkopolskiej ZHP