Zmiana terminu KSI Chorągwi w czerwcu

Druhny i Druhowie,

Komisja Stopni Instruktorskich Chorągwi Wielkopolskiej ZHP wyjątkowo, z uwagi  na zmianę daty zakończenia roku szkolnego i związane z tym obowiązki służbowe czterech członkiń komisji,  jest zmuszona zmienić termin czerwcowego posiedzenia.

Posiedzenie KSI odbędzie się w środę 26 czerwca 2019 roku od godziny 16.30 w stałym miejscu naszych spotkań.

Za zaistniałą zmianę przepraszamy.

Po konsultacjach, stwierdziłyśmy, że termin posiedzenia wyznaczony na tydzień po planowanym umożliwi wszystkim chętnym przygotowanie potrzebnych materiałów. Przypominamy, o konieczności ich przesłania na dwa tygodnie przed planowanym posiedzeniem komisji, to jest do 12 czerwca 2019 roku.

hm. Beata Tylewska-Nowak