WARSZTATY DLA OPIEKUNÓW PRÓB INSTRUKTORSKICH

Komisja Stopni Instruktorskich Chorągwi Wielkopolskiej ZHP zaprasza na warsztaty, które odbędą się w sobotę 08 czerwca 2019 roku  w godzinach 10.00 – 15.00 w Ratajskim Domu Harcerza „Skaut” w Poznaniu os Piastowskie 101.
Warsztaty mają charakter doskonalący, przeznaczone są zarówno dla instruktorów posiadających stopień hm, realizujących stopień hm jak i instruktorów w stopniu phm, którzy zamierzają otworzyć próby na stopień hm – zapraszamy. Zgłoszenia prosimy przesyłać na adres KSI Chorągwi Wielkopolskiej ksi@zhp.wlkp.pl  w nieprzekraczalnym terminie do dnia 1 czerwca 2019.

Na warsztatach poruszone zostaną następujące tematy:

  1. Zadania opiekuna próby – od układania próby poprzez jej realizację do przyznania stopnia,
  2. Cechy dobrego opiekuna próby – modele pracy z osobą realizującą próbę na stopień,
  3. Motywowanie do zdobywania stopni,
  4. Jak dobrze ułożyć próbę i wspierać jej realizację,
  5. Próba zamknięta z wynikiem negatywnym – czy zawsze „wina” leży po stronie realizującego próbę?
  6. Problemy współpracy – wymiana doświadczeń,

Liczymy na udział  w warsztatach instruktorów ze  wszystkich środowisk naszej Chorągwi.

W trakcie spotkania zapewniamy kawę, herbatę, oraz ciepły posiłek.

Czuwaj!

Zespół KSI Chorągwi Wielkopolskiej ZHP