Nie tylko szósty punkt! – konferencja dla kadry ZHP

Szkoła Instruktorska Chorągwi Wielkopolskiej „Szkoła Wodzów” i Hufiec ZHP Poznań Nowe Miasto zapraszają na konferencje związaną z miłowaniem natury, etyką środowiskową i szeroko pojętym kontaktem z przyrodą.

Konferencja jest przygotowana zgodnie z systemem pracy z kadrą

  • Kadra WYCHOWAWCZA będzie rozmawiać na tematy związane z oddziaływaniem na młodego człowieka
  • Kadra WSPIERAJĄCA będzie debatować będzie nad sposobami miłowania przyrody w sferach organizacyjnych, kwatermistrzowskich czy promocyjnych w naszej organizacji

Więcej informacji o konferencji można znaleźć na

http://zkk.zhp.wlkp.pl/konferencja/