Zlot Chorągwi Wielkopolskiej ZHP „W przyszłość, krokiem wolności”

Dnia 16 lutego 1919 roku podpisano traktat rozejmowy w Trewirze, kończąc tym samym Powstanie Wielkopolskie. Zlot Chorągwi Wielkopolskiej ZHP to wydarzenie, które nie tylko ma uczcić ten niezwykły moment w polskiej drodze do odzyskania niepodległości, to także czas prawdziwej, harcerskiej oraz wypełnionej patriotyzmem przygody.

To właśnie na zlocie chorągwi, dzięki programowi, który promuje najważniejsze dla Polaków wartości takie jak ojczyzna, przywiązanie do tradycji oraz szacunek, niespełna dwa tysiące młodych Wielkopolan, kształtować będzie swoje charaktery podczas żywej lekcji historii.

Celem Zlotu Chorągwi Wielkopolskiej ZHP jest integrację różnych środowisk harcerskich Chorągwi Wielkopolskiej działających na terenie Województwa Wielkopolskiego. Poprzez udział w programie zlotu propagowany będzie braterstwo oraz postawy społeczne i obywatelskie. Zlot jest również doskonałym miejscem do promowania harcerstwa w środowisku lokalnym. A zdobyte podczas tego wydarzenia umiejętności przyczynia się do rozwoju zainteresowań uczestników zlotu.

Zlot objęty jest patronatem Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego.

Patronat honorowy nad zlotem sprawują Wojewoda Województwa Wielkopolskiego, Marszałek Województwa Wielkopolskiego oraz Prezydenta Miasta Poznania.

 

Więcej informacji na zlot19.zhp.wlkp.pl