ODSZEDŁ NA WIECZNĄ WARTĘ

Z głębokim żalem zawiadamiamy,
że  26 grudnia 2018 roku w wieku 86 lat ODSZEDŁ NA WIECZNĄ WARTĘ
harcmistrz Bogusław Kowalczyk

Był długoletnim drużynowym 16 Poznańskiej Drużyny Harcerzy im. gen. Józefa Bema
przy VI Liceum Ogólnokształcącym, członkiem Komendy Hufca „PIAST” Poznań Stare Miasto,
członkiem Komisji Historycznej Chorągwi Wielkopolskiej ZHP oraz wieloletnim Przewodniczącym Harcerskiego Kręgu Szesnastaków BEMAK.

Pogrzeb odbędzie się w piątek 4 stycznia 2019 roku o godz. 11.30 na cmentarzu na Górczynie.